Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Alla dessa Sheldons

Om af Chapman är vår mest kände skeppsbyggmästare så är Sheldon utan tvekan den näst mest kände. Några av de allra äldsta modeller i vår samling är "Sheldonmodeller", ett begrepp som signalerar ärofullt gammalt och en speciell vördnad inför föremålet. Men vem var då Sheldon? Eller vilka var de, för det var faktiskt flera generationer Sheldon som var i Svenska flottans tjänst. Vi refererar mest till "Francis Sheldon", men de var tre med det förnamnet. Jag har stött på flera fall då ett objekt refererats till Francis Sheldon d.ä., men i själva fallet rör dig sig om hans barnbarnsbarn Francis af Sheldon. 

Så här var det:

Francis Sheldon föddes runt 1612 i England. Han föddes alltså medan Shakespeare fortfarande levde! Han var skeppsbyggare och kom till Sverige 1655. Här blev han skeppsbyggmästare för Flottan och byggde flera skepp. 1685 flyttade han tillbaka till England. Han var missnöjd med sina ekonomiska ersättningar helt enkelt. Francis dog runt 1692.

Vi har inte mycket från hans tid i våra samlingar, men en riktig praktmodell är vår modell som vi kallar Naseby. Det är en skrovmodell daterad till mitten av 1600-talet som kan föreställa det engelska fartyget Naseby sjösatt 1655. Möjligen tillverkat av Francis Sheldon. Naseby är en av världens äldsta fartygsmodeller. Den finns i en av våra källarmontrar här i museet.

Museets modell O 00003, kallad Naseby 

Men allra mest känd är Francis Sheldon för bygget av skeppet Stora Kronan 1668, som sjönk 1676 i slaget vid Ölands södra udde. Den som besökt Kalmar Länsmuseum har fått mycket lärdom om Kronan! Här finns den permanenta utställningen om vårt största linjeskepp genom tiderna med mängder av historia och föremål.

Francis fick två söner under sin tid i Sverige, båda verksamma inom flottan. Den äldre brodern Francis John en kortare tid eftersom han dog, medan Charles Sheldon född 1665 satte djupare spår i historien som skeppsbyggmästare i Örlogsflottan. Både i Marinmuseums samlingar och i våra finns flera modeller från hans tid. En fin är bombkitzen Åskedunder från 1738.

Museets modell O 00007, Åskedunder

Mest känd är nog Charles för ritandet och uppförandet av den stora Polhemdockan på Karlskrona örlogsvarv. Den byggdes 1712-1724 och omnämndes av samtida som världens åttonde underverk.

Charles Sheldon dog 1739 i Karlskrona.

 

Porträtt av Charles Sheldon (1665-1739)  i Marinmuseums samlingar (MM 10081)

Charles yngste som Gilbert Sheldon född 1710 tog därefter över stafettpinnen. Gilbert utförde vad vi idag kallar omvärldsanalys och reste runt till Europas största varv. Han gick parallellt med sin far en tid som underskeppsbyggmästare. Senare blev han skeppsbyggmästare för att sluta som till och med överskeppsbyggmästare. Innan dess hade han då Vetenskapsakademien grundades 1739 blivit ledamot av den som en berest och högt aktad man med stora kunskaper inom sitt gebit. 

Gilbert byggde inte mindre än 69 krigsfartyg. Ett av dem var det stora linjeskeppet Lovisa Ulrica byggt 1739.

Men det är under Gilberts tid som Fredrik Henrik af Chapman seglar upp som en färsk och intressant skeppsbyggare. Af Chapman och Sohlberg samarbetade i Stockholm, vilket var närmare beslutshavarna och därmed trängde de med tiden ut Gilbert. Från 1768 var han endast chef för örlogsflottans reparationer, sedan Sohlberg övertagit nybyggardelen i Karlskrona. Men han ville så gärna bygga nya skepp. Han skrev till och med brev till kung Gustav III och bad om det, men fick avslag. Till slut 1778 fick i alla fall amiral Tersmeden igenom att Gilbert skulle få bygga ett skepp efter af Chapmans ritning.

 

Porträtt av Gilbert Sheldon (1710-1794) i Marinmuseums samlingar (MM 10041)

Gilbert kom att bli släktens och sina anfäders talesman då han fick försvara släktens skeppsbyggnadstraditioner mot en överhet i Stockholm som inledde ett omformande av skeppsbyggeri influerade av af Chapman.

Vid byggandet av fartyget efter af Chapmans ritning 1778 tog han hjälp av sin son Francis af Sheldon. Denna tredje Francis föddes 1755 och nu blir det här så långt att jag berättar mer om honom i nästa blogg!