Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Samma konstnär?

Har ni sett så lika våra två målningar av Södra Sverige är? Den översta är inte signerad och konstnären alltså okänd. Den nedre är signerad Lars Petter Sjöström och han levde 1820-1896. Men se på båtarna och på personerna på däck! Har den första tjänat som förlaga åt den andra? Fem personer på däck med ungefär samma avstånd och sysslor (och samma färger på kläderna!). Lite bakom dem en sjätte person. Två måsar flyger på vardera tavla, men på lite olika ställen. jag tror allt att Lars Petter har målat båda tavlorna.

Den översta osignerade har en tretungad flagga med postväsendets symbol i mitten. Enligt dåtidens reglemente skulle örlogsflaggan (som förstås fördes på flottans alla fartyg) även föras på vissa fartyg och byggnader som tillhörde lots-, tull och postverket. Men i mitten av det gula korset skulle finnas ett vitt fält och på det i guld eller brons symbolen för i detta fall postverket: ett posthorn med kunglig krona. Här har också skrovet en mörkare färg.

Den nedre signerade tavlan har en vanlig rektangulär unionsflagga som fördes 1844 til 1905 under unionen med Norge. Här har fartyget ett ljusare skrov. Mellan målningarna har hon målats om. Lars Petter har inte daterat sin målning. Han har dock signerat den väldigt långt ned i högra hörnet. Kan en signatur finnas även på den "osignerade" och att signaturen hamnat under ramen? det lär visa sig vid en eventuell demontering i så fall.


 

En dryg månad efter ombyggnationen gick hon som jag berättade i förra bloggen på grund vid Franska Stenarna i Stockholms skärgård. Lars Petter hann nog med att uppleva Södra Sveriges grundstötning och bottenfärd 1895. Han dog 1896 och hann däremot inte uppleva bärgningen. Fartyget är alltså avbildat under Rederi Södra Sverige eran, vilkens vimpel också bäst i stormasttoppen på båda målningarna.

Vill man se den signerade målningen i verkligheten, liksom två andra fartygsporträtt av Sjöström, kan man se dem i utställningen "Älskade skepp" här på museet.