Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

S/S ETTAN del 5

I år är det 71 år sedan det fanns reguljära turer på Riddarfjärden. I år har Stockholms Landsting...

Färjan Djurgården 4

I år är det 71 år sedan det fanns reguljära turer på Riddarfjärden. I år har Stockholms Landsting startat upp färjetrafiken igen med äldre motoriserade före detta Djurgårsfärjor. Foto Jan Claesson 26 maj 2016.

Nästa steg i mitt pågående modellbygge är att tillverka roder, propellerhylsor, skädda med mera. Det blir rätt många delar! Tänker till och gör lämpliga fogar. Vidare förstärks kölarna med mässingsremsor i underkanten, mest för att delarna ska tåla "stötar" i någon mån, de är känsliga delar på ett modellskrov när allt ska vändas på rätt köl för vidare bygge.

delar till roder

Delar till skädda och roder.

roder

Allting provmonteras.

gigg i tre delar

En tillverkad gigg för lödning av det ena rodret.

roder på plats

Limning av paketet.