Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Viborgska gatloppet?

I våra samlingar finns många avbildningar av strider och sjöslag som utspelade sig under Gustav...

I våra samlingar finns många avbildningar av strider och sjöslag som utspelade sig under Gustav III:s krig 1788-1790. Ett krig mellan Sverige och Ryssland som uppkallats efter den svenske kungen eftersom han drev fram en krigsförklaring. Flera av sjöslagen under detta krig hör till de mest uppmärksammade i svensk örlogshistoria, som slaget vid Svensksund eller slaget vid Hogland.

Det finns en teckning i arkivet som har rubriken "“Slaget Emällan Ryska samt Svenska Flåtan som wid år 1790” " och alltså måste avbilda ett slag just från detta krig. Frågan är vilket? Det står inte något namn på vilket slag eller plats som avses.

Akvarell föreställande sjöslag

 

Teckningen är amatörmässigt utförd och beskriver tydligt vilka skepp som deltog och var de befann sig i förhållande till varandra. Krutröken skymmer många av fartygen. Bilden är säkerligen samtida, kanske gjord så pass snart efter slaget att något formellt namn på händelsen ännu inte hunnit etablerats. Med utgångspunkt från vilka fartyg som uppges ha deltagit så tror jag att det bör föreställa det så kallade Viborgska gatloppet. Den svenska flottan lyckades då undgås att stängas in av den ryska flottan i Viborgska viken, mycket tack vare att vinden vände till svenskarnas fördel.

Till höger i bild ser man det svenska chefsfartyget Gustaf den tredje, både i profil och akterifrån där man tydligt ser alla segel. 

Chefsfartyget Gustaf den tredje

Gustaf den tredje tillsammans med en kompassros, svenska och ryska flottans flaggor samt det ryska chefsfartyget bildar en slags överliggande ram till avbildningen av själva slaget. Det finns också en stort randigt klot avbildat som kanske ska visa vindriktingen.

Kompassros, flaggor mm

Just vinden var ju en viktig faktor för utgången av hela händelsen. Under ser man två rader av örlogsfartyg från vardera svenska och finska flottan som ligger tätt tillsammans.

Detalj av sjöslag

Här en detalj från det nedre vänstra hörnet. De svenska fartygen är utskrivna med namn. Finland 56 kanoner, Vasa 62 kanoner osv. 

Vem som gjort målningen framkommer inte, men troligt är väl att det är en person som själv var med vid händelsen och vill återge sin bild av händelsen. Det hade varit väldigt roligt att få veta vem det är.

 

DigitaltMuseum kan du hitta flera av de avbildningar av händelsen som finns i Sjöhistoriska museets samlingar.