Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Vita märren gnäggar i sina brädfogar

Den 2 augusti 1874, alltså för 141 år sedan, publicerade Dagens Nyheter ett långt reportage om en...

Strindbergs målning Vita märren

Den 2 augusti 1874, alltså för 141 år sedan, publicerade Dagens Nyheter ett långt reportage om en kappsegling på Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård som KSSS (Kungliga Svenska Segelsällskapet) nyss anordnat. Den 25-åriga journalist som skrev artikeln skulle bli en av landets allra största författare och i reportaget märks hans målande nyskapande stil som till exempel påminner mig om "Röda rummets" (1879) berömda inledningscen.

Det är alltså en ung August Strindberg som här rapporterar från en av de första stora kappseglingarna i ordnade former i Sverige. Han liknar Kanholmsfjärden vid både en cirkus och en dansbana där sjömärke och kvarn gnäggar och hjular och den sydvästliga vinden spelar upp till dans. Det märks att Strindberg är förtrogen med skärgården och med segling. Han hade sedan barndomen tillbringat sina somrar både runt Mälaren och i Stockholms skärgård, och anses ha lärt sig en hel del av Johan Eriksson på Kymmendö – förebilden till Carlsson i Hemsöborna. August Strindberg älskade Stockholms skärgård under hela sitt liv och kom att hyra sommarställe på flera olika platser.

Så här börjar hans artikel:
"Kanholmsfjärden ligger som en cirkus. Vita märren gnäggar i sina brädfogar och Harökvarnen sträcker på armarna och hjular på skogsbrynet – Kanholmsfjärden ligger som en nysopad dansbana, och sydvästen spelar upp en dubbelrevad märssegelspolska. Roslagarna har valt Fjordholmarna till klädloge och landsortstruppen rustar sig till första representationen. Här uppstår en paus, varunder prisdomarna justerade sina ur, åskådarna beslå sina plaids, brassa rockarna för babords knappar och leta fram sina sjötermer för att ha klara. Roslagarna plocka sten i sina båtar, vilket för dem är lika med reva. Just som rikets 2 499 präster säga amen och solen visar tolv, brinner ett skott av från chefsfartyget, lika precis som kanonen i Palais-Royal. Roslagarna hissar på, klippa med vingarna och göra slag åt fjärdens norra gatt."


Och vad är Vita märren för nåt? Jo med det avser Strindberg ett sjömärke på Skarpö. Denna oljemålning av Vita märren gjorde August Strindberg som 43-åring. En tavla som tyvärr inte tillhör våra samlingar utan ägs av Nationalmuseum.


I Sjöhistoriskas fotoarkiv har vi en hel del fotografier från Kanholmsfjärden. (extern webbplats)

Målning av Vita märren tillhörande Nationalmuseum (extern webbplats)