Välkommen!

Sjöhistoriska har öppet ordinarie tider men med vissa begränsningar och anpassningar för ett tryggt besök. Museifartyg, lekrum och skaparverkstad är stängda tills vidare.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

RMS Lusitania, 100 år sedan sänkningen.

1915 - Första Världskriget rasar och sveder Europas länder med kulor och krut. Tyskland hade förklarat att alla fartyg med brittisk flagg löper risk att bli sänkta.

På väg från New York i det neutrala USA stävade det brittiska fartyget RMS Lusitania mot England. Det är ett av världens största passagerarfartyg. Hon hade 1960 personer från 25 nationer ombord. Dessutom lasten som kanske var orsaken till sänkningen. Kött, ost, medicinsk utrustning, koppar mm. samt maskinell utrustning(!) fanns listat som last. Fanns hemlig last av vapen och ammunition med? Kontraband? Ja, det fanns det. Men allt har inte blivit helt klarlagt än i dag. Två år efter sänkningen gick USA in i kriget.

Monter i biblioteket om Lusitania

Bibliotekets personal har gjort en monter med fakta, bilder och böcker om Lusitania

 

Det var den 7 maj och lunchtid ombord på Lusitania när man siktade Irlands sydkust. Det var bara några timmar kvar från att stiga iland i Liverpool, England.

Samtidigt  kommer den Tyska ubåten U-20 i ytläge också utmed  kusten, fast i motsatt riktning.  Ubåten är på hemväg. Resan ska gå runt Irlands västkust norrut, runda Orkneyöarna och sedan utmed Englands östkust söderut till Wilhelmshafen i Tyskland.

Kl 13.20 ser en utkik i ubåtstornet ångaren Lusitania. U-20 dyker till periskopdjup och kaptenen riktar in sig för torpedskott.

Kl. 13.39 uppfattar Lusitanias utkik att en torped är på väg mot fartyget om styrbord.

Det hörs en skarp knall och blir ett stort vattenuppkast på styrbordsidan. Lusitania är träffad i höjd med bryggan. Strax därpå, bara några sekunder senare, blir det en mycket kraftig explosion. Fartyget rister till och samtidigt börjar den få slagsida. Kapten beordrar att man ska gå i livbåtarna.

Fortfarande med fart framåt börjar skeppet ta in massor av vatten och får snabbt slagsida åt styrbord.

Sedan skär hon under vågorna och går mot botten.
Det har då gått 18 minuter efter torpedträffen.

Den sista luften rusar ur fartyget, som får vattnet att krevera, innan hon slår i botten och lägger sig på styrbordsidan.

763 personer överlevde.
1 197 drunknade

Ett minnesmonument är rest i Cobh (dåvarande Queenstown) på irländska sydkusten. Det var dit det överlevande och döda fördes.

Fakta hämtat från

C-G Wetterholm, Lusitanias undergång.   Stockholm, 2005.

http://www.rmslusitania.info/