Välkommen!

Sjöhistoriska har öppet ordinarie tider men med vissa begränsningar och anpassningar för ett tryggt besök. Museifartyg, lekrum och skaparverkstad är stängda tills vidare.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Isbrytare stävar in i bokmontern

Isbrytarmonter

Under monterarbetet stävade isbrytarna inne i biblioteket.

Så här mitt i vintern har vi bytt ut böcker och bilder i bibliotekets monter. Efter ett mycket kort grubblande föll valet på våra ISBRYTARE. I dryga hundra år har isbrytare hjälpt handelsfartygen att nå och lämna sina Östersjöhamnar. I och med segelskutornas uttåg och ångfartygens intåg behövde man hålla seglingsrännor farbara hela vintern.

Då kommer isbrytarna till undsättning. De plöjer sig fram med lätthet i isen där andra kört fast. De kan ta fartyg på släp eller bara krossa isen i farlederna så att de blir farbara igen. Ett fastfruset fartyg i isen löper stor risk att skadas och springa läck, till och med sjunka.

Sjöfartsverket har fem isbrytare: Ale, Atle, Frej, Ymer och Oden. 190 cm tjock is bryter Oden som är vår största isbrytare, tillika en internationell kändis som har besökt båda polarhaven på forskningsexpeditioner.

Men isbrytaren Oden i vår monter är bara lite styvt 10 cm, en modell byggd i skala 1:100.