Välkommen!

Sjöhistoriska har öppet ordinarie tider men med vissa begränsningar och anpassningar för ett tryggt besök. Museifartyg, lekrum och skaparverkstad är stängda tills vidare.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Rederiaffischer och ”svenskhet”

I museets arkiv finns några intressanta rederiaffischer som jag tittat närmare på. Vi har tyvärr inte fått in särskilt många av alla de affischer som gjorts, men i den här bloggen tar jag upp tre av våra rederiaffischer från svensk sjöfarts guldålder efter andra världskriget. Rederierna som de gör reklam för är Sveabolaget, Transatlantic och Svenska Amerika Linien. Jag tycker att de berättar en del om hur svenskhet och nationalism kunde uttryckas under 1940- och 1950-talen.

Om vi tittar närmare på affischen med texten ”Inomskärs med Svea-båt” så ser vi en av bolagets vita ångbåtar mellan höga tallar. Det landskap som först kom att omhuldas som ”äktsvenskt” var just det barrskogstäckta.  Men så har det inte alltid varit. Under 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet skrev författare indignerat om våra tröstlösa granskogar och fula tallar.  Först i och med många svenska konstnärers återkomst från Paris i slutet av 1880-talet började de inspirerade av franskt landskapsmåleri skildra och idealisera svensk natur. Det finns ett nära samband mellan vilka landskap som blev föremål för konstnärers blick, turismens intresse och utbyggnaden av kommunikationerna.  Till exempel då ångbåtstrafikens utbyggnad. Att rederiet heter Sveabolaget och kallar sina båtar för Sveabåtar är förstås en anspelning på Sverige och det gamla så kallade Svea rike. 

Rederiaffisch

Konstnär: Bengt Brattström

 

Transatlantics affisch med texten ”Your Sweden trip…on a Swedish ship!” visar också den ett kritvitt fartyg. Det är något med fartygens vita färg…den vita färgen har alltsedan den gamla missuppfattningen att antikens Grekland hade den vita färgen som ideal, ofta setts som uttryck för västerlandets demokrati, vetenskap och urbanitet. Den svenska modernismen förordade ljusa färger och inte minst vitt. På affischen ser vi också två märkliga stora marionettdockor i någon sorts svensk folkdräkt. Det bländande vita moderna fartyget i Transatlantics flotta kombineras alltså med en symbol för ”det gamla svenska bondesamhället.”