Välkommen!

Sjöhistoriska har öppet ordinarie tider men med vissa begränsningar och anpassningar för ett tryggt besök. Museifartyg, lekrum och skaparverkstad är stängda tills vidare.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

På fullriggaren OCEANA händer det saker!

Modell S 14 fullriggaren OCEANA

Strax innan jul var jag i ett av våra långväga magasin. Där stötte jag bland annat på en modell med det låga numret 14 vilket betyder att den tidigt kom in till samlingarna. Faktiskt innan själva museet fanns. Det var Föreningen för Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm som redan 1913 började bygga upp våra samlingar, alltså 25 år innan museet slog upp sina portar. 1915 skänktes denna modell som gåva från "Tullpackhusmännen". Idag lite dammig, lite bortglömd.

Oceanas akter

Modellen är en fyrmastad fullriggare. Den är monterad på en platta med målad sjö av gips. I aktern står det OCEANA och hon är fullt utrustad och med alla segel satta i riggen. Vet inte varför jag lyfter ner den från hyllan, men vill titta lite närmare på den. Då upptäcker jag att det händer saker ombord!

figurer på modellen figurer på modellen      

I fören håller de som tycks ha frivakt till. Här sitter ett skönt par på roderkistan. Den ena drar i sitt handklaver och kanske sjunger en sjömansvisa. Eller är det kanske mannen bredvid honom som sjunger? Håller han i något? Ovanför dem på backen (som det ju heter där fram i inkonsekvensens namn) står ytterligare en man. Figurerna mäter inte ens en centimeter, men om man lutar sig nära och studerar honom i profil ser man att han röker pipa. Ett skönt avslappnat gäng alltså. Kanske de just blivit klara med sin byk, det hänger kläder som torkar i vinden på ett streck spännt ovanför dem.

 styrman på modellen smeden på modellen

Här ser ni däremot två som är i arbete. Den ene är styrmannen som står i aktern vid ratten. Han sticker också upp ovanför relingen på bilden över akterspegeln. Han lutar sig ut lite för att blicka förbi akterdäckshuset. Långt fram blickar han, håller utkik samtidigt som han håller kurs. Kan hända har mannen med pipan längst fram i fören också lite ansvar för utkiken och traskar akteröver till styrmannen om han skulle få syn på något värt att rapportera. Förmodligen befinner de sig mitt ute på Oceanen, inte mycket som dyker upp. Men vädret kan ändras och hotfulla moln kan ju dyka upp från något håll. Värt att hålla ögonen på. Den här scenen utspelar sig innan sjörapporternas tid.

Ungefär mitt på däck hittar jag ytteligare en man. Det tog ett tag innan jag såg att han står och smider järn. Han står vid ett städ med hammare och järnämne i högsta hugg. Vad ska det bli tro? Nitar kanske, för utbyte i skrovet? Ni ser nog inte att det står en huvudlös man i vit skjorta och tittar på honom. Vi lämnar honom därhän.

Men lite längre bort på däck leker en besättningsman med skeppshunden. Jag vet inte om han har en bredbrättad sjömansmössa av något slag eller om det är självast kocken som är ute och leker.