Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Toalettbestyr på en ubåt

Neptuns toalettföreskrifter. Foto Anneli Karlsson

De naturligaste sakerna är inte alltid lätta att sköta, särskilt inte ombord på en ubåt. I föremålssamlingen har vi en inramad instruktion för hur det hela skulle gå till då man behövde uppsöka hemlighuset ombord på ubåten Neptun. Det gäller att inte göra sig någon brådska om man ska lyckas med detta avancerade uppdrag. Det kan vara minst sagt förödande att göra fel! Kanske är det just därför tavlan tyvärr är fuktskadad och svårtolkad, men jag tror jag lyckats tyda det hela rätt:

Användning av W.C.

 1. Efter instigning stänges dörren ”A”.
 2. Avloppskran ”B” och spolkran ”C” öppnas med spaken ”D” varvid dörren ”A” blockeras.
 3. Locket ”E” öppnas.
 4. klosetten ”F” användes.
 5. Avloppskran ”G”, spolkran ”H” öppnas med spak ”R”.
 6. Spaken ”J” lyftes försiktigt. (Försiktigare ju djupare båten befinner sig) då spolning sker.
 7. Luftavloppsventil ”K” öppnas.
 8. Klosettskålen pumpas tom med spaken ”L” till smutsvattentank ”M”.
 9. Kranen ”G” och ”H” stänges med spaken ”R” och förreglas.
 10. Luftavloppsventil ”K” stänges.
 11. Kranen ”B” och ”C” stänges med spaken ”D”.

Frågan är hur länge man går och håller sig innan man utsätter sig för detta prov. Och då kanske det är så bråttom att man misslyckas ändå! Som om detta inte vore nog skall också smutsvattentanken därefter tömmas på följande sätt:

 1. Ventilerna ”G”, ”H” och ”K” kontrolleras stängda.
 2. Ventil ”N” öppnas med ratt ”O”.
 3. Ventil ”P” öppnas och tank ”M” tömmes.
 4. Då tanken ”M” är tom (vilket hörs på ljudet i ledningen) stänges ventil ”P”
 5. Ventil ”N” stänges 

Sen är det bara att dra upp och knäppa igen!

Ubåten Neptun byggdes på Kockums varv och sjösattes 1979. Hon var en av tre ubåtar som tillhörde den så kallade Näckenklassen, som med ny teknik kunde stanna i undervattensläge i upp till fyra veckor, mot tidigare bara ett par dagar. Neptun är 50 meter lång och utrangerades vid sekelskiftet. Efter några års tjänstgöring i Danmark vilar hon nu ovan mark i Sverige igen. Hon har nämligen lyfts på plats i Marinmuseums nya ubåtshall i Karlskrona, som är under uppbyggnad med planerad invigning till juni 2014. Där kan ni då besöka henne och titta på bland annat hemlighuset!