Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En samlare av stora mått

Vi kallar den här bloggen Samlarna och det var kanske i brist på något bättre som det namnet togs fram.

En del saker i våra samlingar kommer också från samlare med stort S. Det är privatpersoner som ägnat en stor del av sin fritid (ibland en del av sin arbetstid också) till att samla på saker och information inom något särskilt område.

En av "våra" samlare hette Kjell Ove Matsson. Han arbetade på kronofogdemyndigheten, men sportdykning var hans stora fritidsintresse och sin lediga tid ägnade han åt att samla in information kring sjöfart främst i Mälaren och Hjälmaren. Förutom att dyka och notera sina fynd, så letade han igenom olika arkiv efter uppgifter om fartyg, sjökrogar, hamnar och tegelbruk. Allt registrerade han noggrant i olika pärmar. Han samlade också på fotografier och fotade själv av fartyg och vrak. I vårt webbsök finns mer än 1000 bilder som samlats ihop eller tagits av Kjell Ove Matsson. Dessutom finns en stor mängd glas och keramik från Kjell Ove i vår föremålssamling.

 

vraket av pråmen Pax i Vårbysjön 1985. Fotograf Kjell Ove Matsson Fo198616

Vraket efter pråmen Pax, fotad av Matsson i Vårbysjön 1985.

 

Samlingen skänktes efter Kjell Oves död till Sjöhistoriskas arkiv och det är en av de samlingar som används mest i arkivet. I förteckningen över arkivet kan man se hur många volymer som finns och vad de innehåller, men för att få något utbyte av innehållet måste man besöka arkivet på plats. 

Sportdykare som idag dyker i Mälaren kan ha stor nytta av hans uppgifter och är man intresserad av ett speciellt fartyg som funnits i Mälaren finns det också stor chans att man kan hitta information här. Det är roligt att Matssons idoga arbete faktiskt kommer till nytta för andra idag och också fascinerande att tänka på hur många oavlönade arbetstimmar som ligger bakom hans arbete.

Registerkort ur Matssons samling F1A:2

Exempel på hur en notering om ett vrak kan se ut. Det finns sju pärmar med liknande kort inom olika kategorier.