Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En sailing boat for pleasure for Mr Brooking

Vi får många olika slags frågor om våra arkivsamlingar - jag tror att numera hittar de flesta till specifika handlingar och ritningar genom att googla. Jag tänkte här berätta lite om en ritning från 1700-talet i vårt arkiv som  tilldrog sig mitt intresse genom en beställning av en kopia av den.

Ritningen är osignerad men från Chapmansamlingen och är därför troligen gjord av Fredrik Henrik af Chapman. Han var en skeppskonstruktör av stor betydelse (levde 1721-1808) och Sjöhistoriska museet har många av hans ritningar och anteckningar i original. Om det är hans egen konstruktion eller en uppmätningsritning efter en färdig båt står inte på ritningen.  Men där står att det är en båt ”for pleasure” som ägts av en konstnär vid namn Mr Brooking. Söker man på engelska Wikipedia så får man reda på att Charles Brooking (1723-1759) var en engelsk marinmålare. Där står faktiskt också att han ägde ”a small yacht”. Troligen avses just den båt som vi alltså har en samtida ritning av. af Chapman föddes i Göteborg och levde i Sverige men båda hans föräldrar var engelsmän och flera källor uppger att Chapman som ung arbetade på varv i England. Han studerade också skeppsbyggnad vid flera engelska varv. Jag fantiserar om hur de båda jämnåriga ynglingarna Fredrik och Charles träffas och umgås runt sitt stora gemensamma intresse sjöfart och båtar. Och Fredrik antingen konstruerar en båt till Charles eller gör en uppmätningsritning av den båt som Charles redan har. Wikipedia uppger att Charles Brooking troligen i sin ungdom var anställd som lots i Gravesend (Gravesend är en gammal hamnstad som ligger utmed Themsen 35 km sydöst om London). På vår ritning finns noterat att denna sailingboat for pleasure är lik båtar från Gravesend.

Ritningen visar alltså en tidig ”fritidsbåt”, en term som vi i Sverige använt mera allmänt sedan 1970-talet.Den har museets registreringsnummer ÖR 2431, eller OR 2431 som vi skriver numera eftersom databasen inte gillar ”Ö” i registreringssammanhang. Som sökord har vi skrivit ”speljakt, segelbåt, fritidsbåt”.