Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

S/S Mariefred - ett ångfartyg med anor


Fo162352DIA Välkomnande vid Mariefreds brygga, 1960-tal. Foto: Arne Sundström.

Ett säkert sommartecken är S/S Mariefred, eller Maja, som hon i folkmun kallas. Nu går snart ännu en sommarsäsong mot sitt slut, men tänk vad många säsonger hon varit verksam! I otroliga 115 år har hon fört människor mellan Stockholm och Mariefred. Här skildras hennes historia med fotografier från Sjöhistoriska museet.

S/S Mariefred beställdes 1902 av Mariefreds Ångfartygs AB och byggdes vid Södra Varvet i Stockholm för trafiken Stockholm - Enhörna - Mariefred. Hon sjösattes i februari 1903 och premiärturen hölls den 14 april samma år.

SR 454:4 Originalritning i Sjöhistoriska museets arkiv. Konstruktör Ernst Hernberg.

Mariefred var byggd för att kunna transportera både passagerare och gods. Ångtrafiken var väl utbyggd vid den här tiden. Ångarna förde matvaror från jordbruken vid Mälaren till Stockholm och turismen hade i viss mån påbörjats.


Fo158899 Foto från 1903 innan elektriskt ljus installerats (1907) och överbygganden förlängts föröver (1908). Foto: Okänd fotograf.

1905 gick Mariefreds Ångfartygs AB går ihop med Ångfartygs AB Gripsholm och bildar tillsammans Gripsholms - Mariefreds Ångfartygs AB (GMÅA).

Under 1930-talet började ångtrafiken få konkurrens från bil- och lastbilstrafiken, och trots ett tillfälligt uppsving under krigsåren, krympte mälarflottan påtagligt. Efter andra världskriget var ångfartygens era över. Sommaren 1963 fanns inga andra ångbåtar utöver Mariefred kvar i trafik, och varje säsong slutade i nya förluster.

1965 övertogs aktiemajoriteten i GMÅA av den nyligen uppstartade ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten.

Sjöhistoriska museet dokumenterade 1967 Mariefred och arbetet ombord.


Fo11632AB Kolet tas ombord. Foto: Björn Johansson, Sjöhistoriska museet.


Fo11630AB Isen till kylskåpet har burits ombord. 1968 ersattes iskylningen med fotogendrivet kylaggregat. Foto: Björn Johansson, Sjöhistoriska museet.


Fo11647AB Matlagning i byssan med vedeldad spis. Foto: Björn Johansson, Sjöhistoriska museet.

För Stiftelsen Skärgårdsbåten har det kulturhistoriska bevarandet har varit en primär uppgift och de har lagt ner mycket arbete på att renovera fartyget.

Den första stora utmaningen kom den 7 maj 1980 då en brand utbröt på S/S Drottningholm som låg förtöjd vid Stadshuskajen i Stockholm. Branden spred sig till Mariefred som låg bredvid. Drottningholm blev helt utbränd och Mariefred fick stora skador. Maskinisten Erik Fredriksson som hade övernattat ombord räddade sig genom att kasta sig i Riddarfjärden. Fartyget flyttades samma dag till Mälarvarvet på Långholmen för uppröjning. Redan den 28 juni var Mariefred åter i trafik.


Fo169955AB Mariefred vid Klara Mälarstrand efter branden 7 maj 1980. Foto: Bo Palmqvist.

1982 dömdes ångpannan ut. En ny panna och installation kunde bekostas tack vare många frivilliga insatser och insamlingsbidrag.


Fo54885 Den nya pannan lyfts ombord i Norra Hammarbyhamnen 11 mars 1983. Foto: Folke Sjödin.

Stödföreningen, Ångfartyget Mariefreds Vänner, bildades i slutet av 1980-talet.

Mariefred kom att drabbas av ännu en olycka 1994. Ett elfel startade en brand ombord när fartyget låg förtöjt vid Stadshuskajen i Stockholm. Övre däck bakom styrhytten och delar av mellandäcket förstördes. Fartyget flyttades till Beckholmen där reparationsarbetet påbörjades redan samma kväll. Åter igen var det ideella krafter och insamling som gjorde att Mariefred kunde vara i trafik för ännu en sommarsäsong.


Fo193463dia Mariefred i Beckholmen för reparation efter branden 8 maj 1994. Foto: Bill Östring.


Fo124976dia Renoveringsarbete ombord på Mariefred sommaren 1994. Foto: Gunnel Ilonen, Sjöhistoriska museet.

År 2002 inkom en ansökan om k-märkning av Mariefred. Fartyget k-märktes samma år som kulturhistoriskt mycket värdefull av Sjöhistoriska museet. Fartyget är en god representant för passagerarångtrafiken från förra sekelskiftet. Trots att Mariefred har drabbats av bränder ombord har den traditionella inredningen rekonstruerats, och ångmaskinen är fortfarande original från 1903, men med en nyare panna.

Sjöhistoriska museet fördelar bidrag till k-märkta fartyg för att stimulera till bevarande insatser. Vid tre tillfällen har Mariefred ansökt och fått stöd till underhåll ombord, och senast för reparation av ångpannan.

Mariefred fotograferades senast 2006 av Sjöhistoriska museet under ett projekt där k-märkta fartyg dokumenterades. Resultatet finns presenterat i K-märkta fartyg - flytande klenoder, Sjöhistorisk årsbok 2006-2007.


Fo183192dig(10) Kapten Claes Insulander med Mariefreds kyrktorn i bakgrunden. Foto: Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet.


Fo183192-32dig Detaljbild från Mariefred. Full fart framåt gäller även framöver! Foto: Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet.

I augusti är det 200 år sedan den första tidtabellburna ångbåtsresan gick från Riddarholmen till Drottningholm. En eskader av Stockholms ångbåtar kommer att åka denna sträcka den 26 augusti, och självklart är Mariefred med!

Länkar:

Läs mer om den 28 augusti här

Dokumentär på SVT play (extern webbplats)