I Sjöhistoriska museets arkiv finns handlingar som alla på ett eller annat sätt har med sjöfart eller fritidsbåtar att göra. En stor kategori är fartygs- och båtritningar, men det finns också dagböcker, brev, tatueringsförlagor...

I arkivet finns bland annat 1700-talets berömda svenska skeppskonstruktör F. H. af Chapmans arkiv, med dokument och ritningar.

Sök ritningar

Du hittar våra ritningar på DigitaltMuseum

Sök arkivförteckning

Du kan söka i vårt arkiv i Nationell Arkivdatabas (NAD) på Riksarkivets hemsida.

Öppet i arkivet

Sjöhistoriskas arkiv har öppet för besökare efter överenskommelse.

Fördjupning på DigitaltMuseum

""

Sjöfarande kvinnor på ångfartyg

Sjöfarande kvinnor på ångfartyg

En undersökning i början av 1900-talet visade att 9,5 procent av de ombordanställda på svenska ångfartyg var kvinnor. De arbetade inom den traditionellt kvinnliga sfären ombord med matlagning, servering och städning. Fartygen de arbetade på var för det mesta passagerarångare i kusttrafik.

""

Tatueringsförlagor

Tatueringsförlagor

I Sjöhistoriska arkiv finns en fin samling av tatueringsförlagor gjorda av olika tatuerare, framför allt under 1930-talet. Bland dessa kunde kunderna välja vilken tatuering de ville ha.

""

Sveriges koloni Saint-Barthélemy

Sveriges koloni Saint-Barthélemy

Den 21 kvadratkilometer stora ön Saint-Barthélemy kolonialiserades av fransmännen år 1648. År 1784 blev ön en svensk koloni i utbyte mot franska handelsrättigheter i Göteborg. I Sjöhistoriskas arkiv finns tavlor, teckningar och fotografier från Saint-Barthélemys svenska tid.