Tord Sundén (1909-1999) ritade många segelbåtar, till exempel R-jakter, men mest känd är han för att vara den som tog fram den nordiska folkbåten och efterföljaren IF-båten.

Sjöhistoriska museet fick 2012 som gåva av Tord Sundéns ritningssamling av hans son, Sture Sundén. Tyngpunkten i den samlingen ligger på de tidiga båtarna Sundén ritade under 1930- och 1940-talet. Tyvärr finns det inte mycket från de senare serietillverkade båtarna. Samlingen innehåller ca 300 ritningar. Ritningarna har digitaliserats under hösten 2012.

Tord Sundéns liv

Tord Sundén föddes 1909 och växte upp i Göteborg. Han gick på Chalmers och läste till skeppsbyggare. På 1940-talet arbetade han på Eriksbergsvarvet och samtidigt ritade han många segelbåtar för privata beställare. I slutet av 1940-talet fick han arbete på ett rederi som inspektör och reste runt i Europa och såg till att rederiets fartyg blev reparerade. Under den perioden ritade han inga båtar.

I mitten på 50-talet fick han anställning på ett ritkontor och började rita båtar igen. Den första båten han ritade då var Kungskryssaren och sen kom IF-båten som var en uppföljare av den så framgångsrika folkbåten i plast. Efter IF-båten kommit så sa han upp sig från sitt ordinarie jobb och arbetade bara med egen båtkonstruktion. Han var också delägare i ett finskt varv.

Folkbåten

1941 utlyste Skandinaviska seglarförbundet en konstruktionstävling. Inget bidrag utsågs till vinnare, istället fick några bidrag dela på 2:a priset. Redaren och kappseglaren Sven Sahlén, som var den som tagit initiativet till hela tävlingen, gav då Tord Sundén i uppdrag att utarbeta ritningar till en folkbåt. Efter de ritningarna började det byggas båtar under hösten 1941. I hur stor utsträckning Sundéns ritning byggde på tävlingsförslagen har diskuterats.

Sture Sundén berättar så här om Tords roll i det hela:

"Tord började skissa på ritningar när själva tävlingen utlystes, men hann inte rita klart något att läman in. Han var också van att rita i skala 1:16 som han gjorde på Eriksbergs mekaniska verkstad där han var anställd, medan tävlingen stipulerade annan skala.

När det sedan inte blev någon vinnare utsedd, pratade Sven Sahlén med Tord som redan sedan tidigare hade en ritning till en folkbåt som sedan genom Sven Saléns försorg började byggas hösten 1941. Bland folkbåtsritningarna (i samlingen) finns det därför både tidiga skisser som var förslag, senare ritningar som användes vid bygget av de första båtarna och de slutgiltiga ritningarna som gjordes klara i samband med att den första båten byggdes på Arendals båtvarv i Göteborg, det rörde sig om mindre justeringar."

Det blev senare en konflikt mellan Tords Sundén och Svenska seglarförbundet (SSF). Tord behöll originalritningarna men gav signerade kopior til SSF som sedan framställde kopior från dem. Dessa "originalkopior" blev sedan slitna och SSF ritade om dem på transparent väv, men då utan TS:s signatur. Det gillade inte TS vilket han talade om för SSF.

I samlingen finns också ritningar som användes som bevismaterial på 60-talet. Då hade Tord Sundén stämt seglarförbundet. De vägrade att göra som han sa med hans signatur. Det blev ingen dom i rättegången utan förlikning. 1965 tror jag. Tord blev i förlikningen tillerkänd upphovsrätten och fick royalty på de båtar som byggdes efter det datumet. Det tog fyra, fem år hela historien.

Sture berättar att Tord ångrade sig lite att han inte gick hela vägen, så det blev en dom. Men i samband med den här historien hade han ju redan kontakt med Marieholm bruk om att bygga IF-båten och den var baserad på folkbåten. Då tyckte Tord det var viktigare att komma igång med IF-båten än att bråka och gick med på förlikning."