Bibliotekarierna på Sjöhistoriskas bibliotek ger marina boktips.

Mer från biblioteket: