Bibliotekarierna på Sjöhistoriskas bibliotek ger marina boktips. Här är senaste tipset från Hans Orstadius.

Mary Rose: Owners' Workshop Manual

Plötsligt stannar tiden i biblioteket. Det ligger en "Haynes Workshop Manual" reparationshandbok på biblioteksbordet.

Vad gör den här?

Jag minns plötsligt bensinmacken i min ungdom. Där butiken luktade bilverkstad och solljuset bländade från det disiga fönstret. Det var välfyllda väggställ med tidningar. Och där bredvid, ett snurrställ, en mängd färgglada "Haynes" bilhandböcker. Saab 96-V4, Volvo 142/144/145, Volkswagen 1300cc 1965-, och så vidare. Men vad har en sån bok i vårt nautiska bibliotek att göra?

Aha! "Mary Rose" står det på pärmen. "King Henry VIII's warship 1510-45." Ett engelskt örlogsfartyg under Henrik den VIII:s regeringstid, känt kanske mest bland arkeologi- och historieintresserade.

Boken som är utgiven av Haynes förlag är författad av marinhistorikern Brian Lavery, Curator Emeritus på National Maritime Museum, Greenwich, England. Medlemmar av stiftelsen Mary Rose Trust har bidragit med fakta och bilder.

Boken är faktaspäckad, med många beskrivningar, kartor och illustrationer. Därav den lustiga kopplingen till en handbok.

Det saknas tyvärr sprängskisser, vilket hade gett en genuin handbokskänsla. Men man får i väl avgränsade kapitel reda på allt från skeppets tillkomst ända fram till idag, i korta populärvetenskapliga texter.

"Historien om Mary Rose" heter det inledande kapitlet. Vad skedde i England vid den här tiden? Allianser bildades mellan kungahusen i Europa och det krigades: Det första franska kriget, sedan det andra franska kriget (med tillhörande kartor med olika krigskampanjer utprickade). Sedan slutet, katastrofen som Englands regent bevittnar. Hur och varför Mary Rose kapsejsade och sjönk.

Sedan följer kapitlet om Skeppets "anatomi" (i detalj). Det vill säga skeppsbyggeri med beskrivningar av tidens olika tekniska lösningar. De som ritade och byggde. Besättningens sammansättning beskrivs med alla dess olika yrkesgrupper: kapten, sjömän, kanonservis, soldater och andra.

Man får givetvis lära sig hur man seglade ett krigsfartyg i England, hantering och navigation samt hur man stred.

Kapitlet hur man lyckas att bärga resterna av Mary Rose blir samtidigt en historik över den moderna marinarkeologiska utvecklingen, vilket leder till konserveringen av allt trä och annat material som bärgats ur havet. Boken avslutas med hur museet planeras utifrån det speciella föremålet Mary Rose.

Tänk om det hade funnits en Haynes Owners' Workshop Manual ombord på HMS Mary Rose , då hade kanske historien fått ett annat förlopp.