Bibliotekarierna på Sjöhistoriskas bibliotek ger marina boktips.