På DigitaltMuseum gör vi nedslag i våra samlingar och gör föremålen och arkivalierna till delar av större sammanhang. Här hittar du fördjupningar och överblickar på en mängd olika teman. 

F-båten

F-båten

När regeringen 1912 beslöt att skjuta upp bygget av den planerade "F-båten" – ett pansarskepp av större, förstärkt konstruktion – togs initiativ till en insamling av privata medel för att bekosta projektet, den så kallade Pansarbåtsinsamlingen.

Fyrar

Fyrar

I äldre tider kunde öppna eldar på klippor eller på torn göra skillnaden mellan liv och död för sjöfarare. Längre fram har fyrar med allt mer sinnrika ljusanordningar spritt sitt sken över långa avstånd för att varna för undervattensklippor och sandbankar. Fyrplatserna har också rymt många generationer människoliv, präglade av isolering och utsatthet för naturens krafter. 

Fyrskeppet Finngrundet

Fyrskeppet Finngrundet

Vid de platser längs kusterna där det förr inte var möjligt att bygga fasta fyrar placerades fyrskepp. Ett av de få fyrskepp som bevarats är Finngrundet. I hela 66 år tjänstgjorde hon på samma station.

Halvarexpeditionen

Halvarexpeditionen

I Sjöhistoriskas arkiv finns de enda kända fotografierna från den nästintill bortglömda Halvarexpiditionen 1919, en handelsexpeditionen till Sibirien mitt under det blodiga ryska inbördeskriget. 

Hansakatastrofen

Hansakatastrofen

På morgonen den 24 november 1944 stod många människor på kajen i Visby och väntade på Nynäshamnsbåten. Trotjänaren S/S Hansa beräknades anlända som vanligt vid halv åtta, men hon kom aldrig och ingen svarade på anrop.

Klart skepp del 1

Klart skepp del 1

Den första delen i artikelserien om modeller i Sjöhistoriskas utställning Klart skepp handlar om en av Sjöhistoriskas mer gåtfulla modeller tillika en av världens mest praktfulla äldre skeppsmodeller. 

Klart skepp del 2

Klart skepp del 2

Den andra delen i artikelserien om modeller i Sjöhistoriskas utställning Klart skepp handlar om de fartyg som bildade ryggraden i 1700-talets svenska skärgårdsflotta, galärerna och skärgårdsfregatterna. 

Klart skepp del 3

Klart skepp del 3

Den tredje delen artikelserien om modeller i utställningen Klart skepp på Sjöhistoriska undersökes en vacker praktmodell byggd i Karlskrona på 1700-talet. Men vilket fartyg föreställer den egentligen?

Kritpipor

Kritpipor

Kritpipan var den vanligaste typen av pipa från 1500-talet och fram till början av 1800-talet. Den höll oftast bara för att användas en eller par gånger. Idag är kritpiporna ofta är till stor hjälp vid datering av vrak och andra typer av arkeologiska fynd.

Mastmynt

Mastmynt

Att lägga ett mynt under masten har i folktron varit ett av många sätt att förebygga olyckor till sjöss. Mastmynten har gamla traditioner, och långt in i modern tid finns gott om exempel på sjöfolk som helst tagit det säkra före det osäkra.

Modellbyggeri på Sjöhistoriska

Modellbyggeri på Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museets modellsamling hör till de finaste i Europa. Totalt består den av närmare 2 000 fartygsmodeller varav den äldsta är från 1600-talet. Båtmodellerna har en mängd olika funktioner och med hjälp av dem kan vi lära oss om byggnadssätt, utrustning och teknik. Men utöver själva modellerna har museet alltid haft skickliga modellbyggare som utökat och vårdat samlingen. Här får vi bekanta oss med några av dem.

Nobel och världens första oljetanker

Nobel och världens första oljetanker

I Sjöshistoriskas arkiv finns ritningar till världens första oljetanker, Zoroaster. Den utvecklades av Ludvig Nobel och ingenjören Sven Almqvist för företaget Branobels räkning och byggdes sedan på Motala verkstad i Norrköping år 1878. 

S/S-Mariefred ett ångfartyg med anor

S/S-Mariefred ett ångfartyg med anor

Ett säkert sommartecken är S/S Mariefred, som i snart 120 år har fört människor mellan Stockholm och Mariefred. Här skildras ångfartygets historia med bilder ur Sjöhistoriskas arkiv.

Sjöfarande kvinnor på ångfartyg

Sjöfarande kvinnor på ångfartyg

En undersökning i början av 1900-talet visade att 9,5 procent av de ombordanställda på svenska ångfartyg var kvinnor. De arbetade inom den traditionellt kvinnliga sfären ombord med matlagning, servering och städning. Fartygen de arbetade på var för det mesta passagerarångare i kusttrafik.

Stiftelsen svenska seglarskolan

Stiftelsen svenska seglarskolan

Under 2018 digitaliserades och registrerades en stor del av samlingen fotografier från Stiftelsen Svenska Seglarskolan som finns i Sjöhistoriskas arkiv. En stor bildskatt blev därmed tillgänglig för allmänheten.

Skeppsporträtt del 1

Skeppsporträtt del 1

I första delen av artikelserien om Sjöhistoriskas samling av skeppsporträtt ges bakgrunden till skeppsporträtt som företeelse samt till museets omfattande samling av dem. 

Skeppsporträtt del 2

Skeppsporträtt del 2

Den andra delen av artikelserien med nedslag i Sjöhistoriskas stora samling av skeppsporträtt behandlar ett urval akvareller från perioden 1793–ca 1840. 

Skeppsporträtt del 3

Skeppsporträtt del 3

Den tredje delen i artikelserien med nedslag Sjöhistoriskas stora samling av skeppsporträtt handlar om verk från mitten 1800-talets mitt.

Skeppsporträtt del 4

Skeppsporträtt del 4

Den fjärde delen i artikelserien med nedslag i Sjöhistoriskas stora samling av skeppsporträtt handlar om verk från 1800-talets andra hälft.

Stockholmshäxan /The Waterwitch

Stockholmshäxan /The Waterwitch

År 1816 sjösattes den första svenska ångbåten, ett experiment av den inflyttade engelske ingenjören Samuel Owen. I folkmun fick båten namnet Stockholmshäxan. Owen själv omnämnde henne vid namn först långt senare, då som The Waterwitch. 

Sveriges koloni Saint-Barthélemy

Sveriges koloni Saint-Barthélemy

Den 21 kvadratkilometer stora ön Saint-Barthélemy kolonialiserades av fransmännen år 1648. År 1784 blev ön en svensk koloni i utbyte mot franska handelsrättigheter i Göteborg. I Sjöhistoriskas arkiv finns tavlor, teckningar och fotografier från Saint-Barthélemys svenska tid.

Södertälje kanal

Södertälje kanal

Just nu pågår utbyggnaden av Nordens största sluss – nämligen den i Södertälje kanal. Den har tjänat sjöfarten väl genom de senaste 95 åren.

Tatueringsförlagor

Tatueringsförlagor

I Sjöhistoriska arkiv finns en fin samling av tatueringsförlagor gjorda av olika tatuerare, framför allt under 1930-talet. Bland dessa kunde kunderna välja vilken tatuering de ville ha.