Sjöhistoriska museets fotosamlingar omfattar drygt 900 000 fotografier. Fotografierna kommer delvis från museets egna dokumentationer men merparten är förvärvade från föreningars och privatpersoners samlingar och arkiv.

Av Sjöhistoriskas fotografier är cirka en tiondel digitalt registrerade och flertalet av dessa foton är sökbara på DigitaltMuseum. Fotografier från Sjöhistoriskas fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som lågupplösta bildfiler och användas till webbpublicering och ibland till enkelt tryck i litet format.

Fotoarkivet tillfälligt stängt för beställningar och besök

Sjöhistoriska museet arbetar för att förbättra förvaringsmiljön för våra unika fotosamlingar. Tyvärr måste vi stänga fotoarkivet för beställningar och besök medan arbeten pågår.

Möjligheten att söka och ladda ner bilder från Digitaltmuseum fungerar som vanligt under tiden.

Vi hoppas kunna öppna igen under våren 2024.

När vi inte har beställningstopp går det att kostnadsfritt beställa upp till fem högupplösta bildfiler per månad* av fotografier i Sjöhistoriska museets fotoarkiv. Högupplösta bildfiler kan användas till tryck i högre kvalitet. Vid beställning av fler än fem bildfiler per månad utgår en administrativ avgift om 300 kr per bild.

Vid publicering av fotografier ska bildkällan (Sjöhistoriska museet) och fotografens namn (om känt) anges, oavsett om det gäller lågupplösta eller högupplösta bildfiler.

*räknas som en 30-dagarsperiod från och med första beställningstillfället.