Sjöhistoriska museets fotosamlingar omfattar drygt 900 000 fotografier. Fotografierna kommer delvis från museets egna dokumentationer men merparten är förvärvade från föreningars och privatpersoners samlingar och arkiv.

Av Sjöhistoriskas fotografier är cirka en tiondel digitalt registrerade och flertalet av dessa foton är sökbara på DigitaltMuseum. Fotografier från Sjöhistoriskas fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som lågupplösta bildfiler och användas till webbpublicering och ibland till enkelt tryck i litet format.

Fotoarkivet tillfälligt stängt för besök

Sjöhistoriska museet arbetar för att förbättra förvaringsmiljön för våra unika fotosamlingar. Tyvärr måste vi stänga fotoarkivet för besök medan arbeten pågår.

Möjligheten att söka och ladda ner bilder från Digitalt Museum fungerar som vanligt under tiden.

Vi hoppas kunna öppna igen under våren 2024.

Beställa fotofiler

Det går att kostnadsfritt beställa upp till tre högupplösta bildfiler per månad* av fotografier i Sjöhistoriska museets fotoarkiv. Vid beställning av fler än tre bildfiler per månad utgår en administrativ avgift om 300 kr per bild.

*räknas som en 30-dagarsperiod från och med första beställningstillfället.

Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via DigitaltMuseum eller via e-post till registrator:

E-post: registrator@smtm.se