Den 1 juli 2017 öppnade det nya nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. Här kommer ett flertal båtar ur Sjöhistoriskas samling att kunna visas året runt.

Intresset för fritidsbåtar i Sverige har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sjöhistoriska museets omfattande samling av originalbåtar, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren.

Sjöhistoriska satsar på att bevara båtar på olika sätt och på att göra dem tillgängliga på på olika platser i landet, till exempel på det nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand - i samarbete med Länsmuseet Murberget och Härnösands kommun.