På det nya nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand visas flera båtar ur Sjöhistoriska museets samling.

Intresset för fritidsbåtar i Sverige har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sjöhistoriska museets omfattande samling av originalbåtar, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren.

Sjöhistoriska satsar på att bevara båtar på olika sätt och på att göra dem tillgängliga på på olika platser i landet, till exempel på det nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand - i samarbete med Västernorrlands museum och Härnösands kommun.