Han byggde storslagna krigsskepp till Gustav III:s flotta, men frågan är om inte två stycken tio meter långa gondoler är Fredrik Henrik af Chapmans absolut märkligaste båtbyggen.

Under tolv dagar i maj 1784 besökte Gustav III Venedig. Där fick han bland annat se magnifika vattenspel på Canal Grande och vara med på en regatta för praktfulla gondoler.

Helt klart tog den svenske kungen intryck av sin tid i Venedig och det sägs att han försökte skapa egna vattenspel på Brunnsviken vid Haga i Solna där omgivningarna fick sina italiskt klingande namn och han själv bodde då och då, till en början på Haga gård.

Gustav III hade också fått smak för vackra gondoler under sin resa till Venedig. Därför gav han skeppsbyggmästaren framför andra, Fredrik Henrik af Chapman, uppdraget att konstruera två nya så kallade lustbåtar.

Resultatet blev kungagondolerna Vildsvinet och Valfisken, ännu mer kända som Galten och Delfinen. Det är två fascinerande skapelser, byggda på örlogsvarvet i Karlskrona. Galten har ett förgyllt vildsvinshuvud i fören, Delfinen ett förgyllt delfinshuvud; båda huvudena är gjorda av amiralitetsbildhuggare Johan Törnström. Annars är de två båtarna mycket lika varandra. Båda är omkring tio meter långa. De roddes med upp till fyra par åror och styrdes av en så kallad slupstyrare. En stor del av båtarnas däck upptas av en soffa med plats för åtta till tio personer.

Galten pryds av tolv sköldar med ett av Herakles (hjälte i grekisk mytologi) stordåd på varje. Delfinen har också tolv målade sköldar, men med andra antika motiv. Båda båtarnas aktrar är formade som fiskstjärtar.

En märklig leverans till Haga

Amiral Carl Tersmeden verkar inte ha varit en man som led av skrivkramp; under sitt liv skrev han memoarer på mastiga 11 000 sidor. Tersmeden var med när Gustav III fick Galten och Delfinen levererade till sig på Haga sommaren 1787, och givetvis nedtecknade han händelsen för eftervärlden.

Amiralen beskriver båda båtarna noggrant, men berättar också om när kungen tog emot sina gondoler i egen hög person. Enligt Tersmeden gav sig Gustav III genast ut på en tur i en av båtarna "och var oändeligt nöjd".

Och så började en gyllene era för Galten och Delfinen. De användes ofta när hovet roade sig på Haga och de finns med på målningar av den berömde konstnären Elias Martin (1739-1818).

Kort storhetstid

Men de två kungagondolernas storhetstid varade inte länge. Efter att Gustav III skjutits på Operan i Stockholm i mars 1792 låg Galten och Delfinen mest oanvända på hovjaktvarvet på Kungsholmen. När varvet lades ner i mitten av 1800-talet flyttades de två båtarna till Skeppsholmen där de förvarades i ett skjul. Karl XV använde dem till utflykter under sin tid på den svenska tronen 1859-1872, men det var sällan. På 1940-talet blev de två kungagondolerna en del av Sjöhistoriska museets båtsamling.

Det finns mycket som fascinerar med de märkliga båtarna, inte minst den spännande designen. Dessutom har de stort historiskt värde, på flera sätt. Fredrik Henrik af Chapman var mannen som bland annat byggde upp Gustav III:s flotta med imponerande linjeskepp och fregatter. Ändå ville ödet att bara två av hans båtbyggen skulle bevaras helt intakta för eftervärlden: två tio meter långa gondoler, Galten och Delfinen.

Visa mer