I Sjöhistoriskas samlingar finns cirka 700 verk av marinmålaren Jacob Hägg.

Jacob Hägg är en av våra mest kända marinmålare. Han föddes 1839 på Gotland nära havet och blev tidigt inspirerad till att måla vatten och båtar, liksom till en karriär inom flottan. Under hans tid i flottan var målandet hela tiden närvarande.

Redan som 18-åring på kadettskolan var han en flitig tecknare av seglande fartyg. Som kommendör från 1895 målade han många akvareller under sina kommenderingar, ofta sålda till kollegor. Under sitt 92-åriga liv hann Jacob Hägg måla över 800 oljemålningar och producera minst det dubbla antalet teckningar, etsningar och laveringar. Hans marinhistoriska intresse gjorde att han dokumenterade olika fartygstyper i flottan helt korrekt och dokumentärt. Fartyget är det viktiga och ofta centralt placerat i bild.

Jacob Hägg hade också ett särskilt intresse för flagg- och signalväsendet. Det framkommer på flera målningar. Den som kan tyda signalerna kan också utläsa mer av de tavlorna än bara ett skeppsporträtt.