I Sjöhistoriskas samlingar finns runt 70 verk av Herman af Sillén.

Herman af Sillén föddes 1857 i Stockholm och kom att bli en av landets mest uppskattade marinmålare. Han började inom flottan som 13-årig sjökadett och blev så småningom kommendörkapten. Parallellt skaffade han sig en gedigen utbildning inom måleri, både hemma och utomlands.

Hans livliga målningar föreställer ofta fartyg i hårt väder, seglatser han själv varit med om. En av dem som uppskattade honom mycket var kung Oscar II. Sillén tjänstgjorde också i 15 år ombord på kungajakten Drott och målade flera tavlor av fartyget. 1898 var han fartygschef och avbildade sig själv tillsammans med Oscar II och Anders Zorn som var ombord.

Herman af Sillén dog redan 1908. Då hade han haft flera utställningar både här hemma och utomlands. 1942 hade Sjöhistoriska en minnesutställning med 148 av hans verk.