Beställa ritningskopior

Välkommen att beställa digitala kopior av ritningar på båtar och fartyg ur våra samlingar. Ritningarna hittar du på DigitaltMuseum. Ett stort antal av de digitala filerna går att ladda ner direkt.

Många ritningar är också mikrofilmade och av dessa kan du beställa enkla svartvita kopior i A3-storlek. Beställ via varukorgen i DigitaltMuseum eller via e-post.

Beställa fotokopior

Fotografier från Sjöhistoriska museets fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som lågupplösta bildfiler från DigitaltMuseum. Dessa bildfiler kan användas till webbpublicering och ibland till enkelt tryck i litet format.

Det går även att kostnadsfritt beställa upp till tre högupplösta bildfiler per månad* av fotografier i Sjöhistoriska museets fotoarkiv. Högupplösta bildfiler kan användas till tryck i högre kvalitet. Vid beställning av fler än tre bildfiler per månad utgår en administrativ avgift, se prislista nedan. Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via DigitaltMuseum eller registrator@smtm.se

Vid publicering av fotografier ska bildkällan (Sjöhistoriska museet) och fotografens namn (om känt) anges, oavsett det gäller lågupplösta eller högupplösta bildfiler.

*räknas som en 30-dagarsperiod från och med första beställningstillfället

Prislista för foto- och ritningskopior

Porto tillkommer på alla brevsända försändelser enligt gängse taxa. Alla brev skickas med a-post.

Priser på fotografier och föremålsbilder

  • Digital bild (300-350 dpi, TIFF, storlek upp till 35 cm bredd): 240 kr + moms = 300 SEK
  • Utskriven kopia i format A4, A3: 240 kr + moms = 300 SEK
  • Utskriven kopia i format A5: 120 kr + moms= 150 SEK
  • Utskriven kopia i albumformat 10x15 cm: 60 kr + moms= 75 SEK

Priser på ritningar

  • Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek) 200 kr + moms= 250 SEK
  • Påsiktskopia, A3 från mikrofilm (inte alltid tillgängligt): 20 kr+ moms= 25 SEK

Låna föremål

Sjöhistoriska har närmare 50 000 föremål i samlingarna. Många är utställda men ännu fler är magasinerade. Vi vill förstås visa så mycket som möjligt ur våra samlingar. Därför lånar vi gärna ut föremål till andra museer, föreningar och institutioner som bedriver publik verksamhet. På så vis når våra föremål ut i landet och når fler besökare. Det är ett av många sätt att sprida kunskapen om vårt maritima kulturarv.

För att få låna måste låntagaren uppfylla våra krav på bl.a. säkerhet, klimat och tillsyn samt att föremålen får en offentlig och för dem lämplig placering. För vissa föremål är kraven höga och museet förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten i att låna ut dem.

För förfrågan om föremålslån och beställningar kontakta oss:

E-post: registrator@smtm.se