Beställa ritningskopior

Välkommen att beställa digitala kopior av ritningar på båtar och fartyg ur våra samlingar. Ritningarna hittar du på DigitaltMuseum. Ett stort antal av de digitala filerna går att ladda ner direkt.

Många ritningar är också mikrofilmade och av dessa kan du beställa enkla svartvita kopior i A3-storlek. Beställ via varukorgen i DigitaltMuseum eller via e-post.

Prislista för ritningskopior

Porto tillkommer på alla brevsända försändelser enligt gängse taxa. Alla brev skickas med a-post.

  • Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek) 200 kr + moms= 250 SEK
  • Påsiktskopia, A3 från mikrofilm (inte alltid tillgängligt): 20 kr+ moms= 25 SEK

Beställa fotokopior

Fotografier från Sjöhistoriska museets fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som lågupplösta bildfiler från DigitaltMuseum. Dessa bildfiler kan användas till webbpublicering och ibland till enkelt tryck i litet format.

Från och med 19 juni 2020 och tills vidare kan vi tyvärr inte hantera beställningar av högupplösta bildfiler eller skriva ut fotokopior.

Vid publicering av fotografier ska bildkällan (Sjöhistoriska museet) och fotografens namn (om känt) anges, oavsett det gäller lågupplösta eller högupplösta bildfiler.

Låna föremål

Sjöhistoriska har närmare 50 000 föremål i samlingarna. Många är utställda men ännu fler är magasinerade. Vi vill förstås visa så mycket som möjligt ur våra samlingar. Därför lånar vi gärna ut föremål till andra museer, föreningar och institutioner som bedriver publik verksamhet. På så vis når våra föremål ut i landet och når fler besökare. Det är ett av många sätt att sprida kunskapen om vårt maritima kulturarv.

För att få låna måste låntagaren uppfylla våra krav på bl.a. säkerhet, klimat och tillsyn samt att föremålen får en offentlig och för dem lämplig placering. För vissa föremål är kraven höga och museet förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten i att låna ut dem.

För förfrågan om föremålslån och beställningar kontakta oss:

E-post: registrator@smtm.se