I Sjöhistoriska museets samling är den äldsta modellen ett votivskepp, Storkyrkoskeppet, från 1600-talet. Modellen har tidigare hängt i Storkyrkan i Stockholm och är en av de äldsta örlogsfartygsmodellerna i världen.

Flera av museets äldre modeller kommer från svenska flottans samling som byggdes upp under 1700-talet och från den internationellt kände fartygskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman. Här finns till exempel svenska örlogsfartyg.

Merparten av modellerna som finns i museets samling tillverkades dock mellan 1800 och 1950. De har kommit till museet som gåvor, köp, depositioner och genom egen tillverkning. Här finns alltifrån de första ångfartygen till ubåtar.

Tre huvudgrupper:

  • Fartygsmodeller: modeller av hela fartyg.
  • Halvmodeller: modeller av fartyg där halva skrovet visas. Modellerna är oftast monterade på en platta av trä.
  • Modeller: blandad grupp. Kan till exempel vara verktyg, artilleridetaljer och fartygsutrustning.

Båtmodellerna har en mängd olika funktioner. Bland annat har de använts i undervisningen av flottans befäl och teknisk personal, som redskap för skeppsbyggare, som förlaga till ett kommande båtbygge och de är oerhört viktiga i utställningar samt som dokumentationsobjekt.

Genom en båtmodell kan vi lära oss om byggnadssätt, utrustning och teknik. Modeller med figurer på däck visar också hur livet och arbetet kunde vara ombord och det är ett viktigt hjälpmedel i den museipedagogiska verksamheten.

Tillsammans med museets originalbåtar utgör modellerna en enorm skatt och genom dem kan vi följa 400 år av sjöfart och skeppsbyggeri. Många modeller kan ses i Sjöhistoriska museets utställningar. Övriga modeller förvaras i magasin.

Visa mer

Mer om modeller i vår samling: