Under förra året påbörjades två nya modellbyggen i museets modellverkstad.

Den ena är en modell av S/S ETTAN, där skrovet växer fram bit för bit.

Den andra är en modell av en Tiedemannkryssare. Förberedelserna är i full gång och bygget beräknas påbörjas under våren.

Med jämna mellanrum berättar vi hur byggena fortskrider.