Oktanten konstruerades 1731 av John Hadley och jämfört med jakobsstaven hade oktanten den fördelen att avläsningarna inte påverkades av ett fartygs sjögång.

Från och med mitten av 1700-talet började oktanterna tillverkas mer kommersiellt och egentligen borde de ha utkonkurrerats av den mer exakta sextanten men eftersom oktanterna var billigare så fortsatte de att tillverkas och användes in på 1900-talet.

Instrumentets namn kommer sig av att den graderade sektorbågen utgör 1/8 av cirkelns omkrets dvs 45 grader. Dubbelt så stor vinkel kan mätas genom spegelarrangemang.

Instrumentet hålls i solens vertikalplan på ett sådant sätt att solens bild visas i spegeln som sitter på den vridbara armen kallad alhidad. Från denna reflekteras även solen till horisontspegeln. Genom att skjuta alhidaden utan att spegelbilden försvinner kommer den ned i horisonten, vilket syns i horisontspegelns ofolierade hälft. Vinkeln mellan de två speglarna mäts sedan med hjälp av den graderade skalan.