Välkommen!

Sjöhistoriska har öppet ordinarie tider men med vissa begränsningar och anpassningar för ett tryggt besök. Museifartyg, lekrum och skaparverkstad är stängda tills vidare.

DigitaltMuseum

En stor del av Sjöhistoriskas föremål, foton och ritningar finns sökbara i DigitaltMuseum.