Mearrahistorjjálaš musea ii leat dušše museahuksehus Ladugårdsgärdetis. Geasseáiggi mis leat maid doaimmat Galärvarvetis Djurgårdenis Vasamusea duogis.

Båthall 2

Dás gávdno Båthall 2 gos musea vuoseha ja vurke muhtin fanasčoakkálmasaid. Fatnasat leat 1700-logus gitta 1900-lohkui. Oktiibuot leat lagabut 50 fatnasat ja mutuvrrat ha maid gonagasa fatnasa - Vasaorden, Galten ja Delfinen.

Museafatnasat

Olgun piras leaba Mearrahistorjjálaš museafatnasat– Sankt Erik ja Finngrundet.

Sankt Erik

Sankt Erik lea Ruoŧa vuosttaš mearrajiekŋadoaddji ja huksehuvvui Finnboda Varf 1915. Leai Stockhoalmma gávpot mii dárbbahii jiekŋadoaddji doallat báktesullojohtolagaid gávpogii rabas. Daid garra dálvviid luike maid olggus Sankt Erika stáhtii. Son leai veahkkin mearrajohtolagas Bottenvikenis ja Skåne mearragáttis. 1977 Sankt Erik váldui eret geavahusas ja 1980 rájis son lea museafanas.

Finngrundet

Finngrundet lea fyrfanas mii huksehuvvui Gävles 1903. Fyrfatnasat doibmet dego fyrat. Gaskariikkalaš njuolggadusaid jelgii fyrfatnasat leat álo sárgojuvvon ruoksadin ja lea namma stuorra vilges bustávaiguin fanasgilggain. Finngrundet leai áŋkoris oarjji Bottenhavetis dan jiekŋakeahtes áiggis jagis. Fanas váldui eret barggus 1969 ja lea museafanas 1970 rájis.

Geasset goappeš museafatnasat leat rahppasat gussiide. Muitte ahte lea veaháš váttis beassat mánávávnnain ja rullabeaŋkkain fatnasiin.