Mearrahistorjjálašas mii čoaggit ja huksejit máhtuid kulturbirrasiid birra čáziid lahka, ovdamearkka dihte hámmaniin, fanashuksenbáikkiin ja fyrain. Bargu dahkko ovttas servviiguin, eiseválddiiguin, museaiguin, universitehtaiguin ja allaskuvllaiguin. Mii bovdehit berošteddjiid sierra čoahkkimiidda ja forumiidda, doaibmat doarjjan ja áššečehpiin, buktit oaiviliid gulaskuddamiin ja árvvoštallet maritima birrasiid.

Musea bargá maid sierra láhkái čalmmustahttit ja doarjut seailluheami kulturhistorjjálaš miellagiddevaš dámppain ja fatnasiin. Dahkko earret iežá k-merken dámppain ja astoáigefatnasiin. Ohcat k-merkema dahkko oamasteaddjis. Musea juohká maid ekonomalaš doarjaga historjjálaš dehálaš fatnasiidda, nu gohččoduvvon fanasdoarjja. Oamasteaddjit fatnasiidda mat leat k-merkejuvvon dehe mat soitet leat vejolaččat k-merket sáhttet ohcat doarjaga Mearrahistorjjálaččas.