För elever med fysiska- ock kognetiva funktionsvariationer erbjuder vi  pedagogiska program inom bild, samhälls- och naturorienterande ämnen, svenska samt teknik.

Med utgångspungt från museets föremål och utställningar vill vi skapa en  inkluderande lärmiljö där vi tillsammans med eleverna ger utrymme för allas medverkan.

 

Anpassningsmöjligheter

Flera av de olika programförslag som erbjuds under årskursflikarna kan anpassas för elever med särskilda behov. Programmen följer aktuell läroplan och många kan även kompletteras med estetiskt arbete.

För att ge de bästa förutsättningarna för dina elever rekomenderar vi att ni tar kontakt med oss så att vi kan anpassa progammet efter era behov.

Telefon: 08-51954940

E-post: skola.sjohistoriska@smtm.se

Ert besök hos oss är kostnadsfritt.