För årskurs 4-6 erbjuder vi pedagogiska program inom bild, geografi, historia, samhällskunskap, matematik, svenska och teknik.

Vi har program om de stora upptäcktsresorna, navigation och handelssjöfarten med Asien under 1700-talet. I våra program dikuterar vi även identitet, normer och samhällsförändringar.

Alla lektioner följer läroplanen. En del av våra program kan även kombineras med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Våra lektioner anpassas efter dina behov och önskemål. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Pedagogiska program

Columbus sjöfararen

Årskurs 4-5

Ämnen: geografi, historia, samhällskunskap, svenska och teknik

Tekniker: Muntlig framställning, grupparbete och dramatisk gestaltning.

Om programmet: Varför ville Columbus resa väster ut för att komma till Indien? Vi diskuterar och undersöker tillsammans med eleverna hur den europeiska världsbilden förändrades i och med Columbus resa och vilka konsekvenser det blev. I drama gestaltar eleverna Columbus resa.

Tid: ca: 150 (ink. rast) min

De stora upptäcktsresorna

Årskurs 5-6

Ämnen: geografi, historia, samhällskunskap, svenska och teknik

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbete.

Om programmet: Vi möter några av de stora europeiska upptäckarna från 1500-talet och undersöker hur deras upptäckter kom att förändra en hel världsbild.

Tid: ca: 90 – 150 (ink. rast) min

Navigera mera!

Årskurs 4

Ämnen: geografi, historia, samhällskunskap, matematik, svenska och teknik.

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbete.

Om programmet: Vi undersöker hur sjömännen levde ombord de stora fartygen och hur de hittade fram till rätt hamn. Vi pratar och berättar om livet ombord och undersöker äldre navigationsinstrument. Kan kombineras med någon av lektionerna ovan.

Tid: ca: 120 (ink. rast) min