För årskurs 7–9 erbjuder vi pedagogiska program inom geografi, historia, samhällskunskap, svenska, engelska och teknik.

Vi undersöker hur den ökande världshandeln under 1700–1900-talet förändrade samhället. Vi diskuterar kolonialism, imperialism normer och maktstrukturer.

Alla program följer läroplanen enligt LGR11. En del av våra program kan även kombineras med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Våra program anpassas efter dina behov och önskemål. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Pedagogiska program

Ostindiska Compagniet – Ett svenskt globalt företag

Årskurs 7

Ämnen: geografi, historia, samhällskunskap, svenska och teknik

Tekniker: Muntlig framställning, grupparbeten.

Om programmet: Vi diskuterar och reflekterar hur Sverige utvecklades ekonomiskt och kulturellt med vår globala handel med Asien under1700 talets. Vi studerar livets förutsättningar för människorna ombord de stora ostindiefararna och undersöker olika varor.

Tid: cirka 90 (ink. rast) minuter

Handel över världshaven – en källa till konflikt

Årskurs 9

Ämnen: geografi, historia, samhällskunskap, svenska och teknik

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbeten

Om programmet: Vi undersöker bakgrunder till konflikthärdar i världen som härrör från den globala handelssjöfarten. 1600 – 1900 talet.

Tid: ca: 90 min