För årskurs 7–9 erbjuder vi pedagogiska program inom geografi, historia, samhällskunskap, svenska, engelska och teknik.

Vi undersöker hur den ökande världshandeln under 1700–1900-talet förändrade samhället. Vi diskuterar kolonialism, imperialism normer och maktstrukturer.

Alla program följer läroplanen. En del av våra program kan även kombineras med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Våra program anpassas efter dina behov och önskemål. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

 

Handel över världshaven – en källa till konflikt

Årskurs 9

Ämnen: geografi, historia, samhällskunskap, svenska och teknik

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbeten

Om programmet: Vi undersöker bakgrunder till konflikthärdar i världen som härrör från den globala handelssjöfarten. 1600 – 1900 talet.

Tid: ca: 90 min

 

Handel över världshaven - hållbar utveckling?

Årskurs 8

Ämnen: geografi, historia, ekonomi, samhällskunskap, svenska och miljöteknik

Om programmet: Dialogbaserat program där vi diskuterar handel och sjöfart ur ett hållbarhetsperspektiv. 1850 - 20....

Tekniker: Muntlig framställning, grupparbeten,

Tid: ca: 60 – 90 min