För årskurs F – 3 erbjuder vi pedagogiska program inom bild, svenska, teknik, natur- och samhällsorienterande ämnen.

Vi har program om hur båtar är byggda och kan seglas och vad de använts till. Vi berättar sagor och sägner från haven, kikar på galjonsfigurer och diskuterar navigation och kartor.

Alla program följer läroplanen och många av programmen kan kompletteras med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Våra program anpassas efter dina behov och önskemål. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Pedagogiska program

Hela världen i din hand

Årskurs F-3

Ämnen: bild, svenska, teknik och samhällsorienterande ämnen med fokus geografi.
För åk 2 – 3 ingår teknikerna muntlig framställning och grupparbete.

Om programmet: Vi studerar äldre kartor och geografiska begrepp. Vi jämför dem med de moderna och undersöker hur vi kan "få plats" med "en verklighet" på en modell.
Lektionen anpassas efter elevernas ålder och utveckling.

Tid: ca: 90 – 120 (ink rast) min

Navigera mera!

Årskurs 2–3

Ämnen: svenska, teknik, natur- och samhällsorienterande ämnen med fokus mattematik och geografi.

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbete. (Lektionen kan även fås på engelska.)

Om programmet: Vi undersöker hur sjömännen levde ombord de stora fartygen och hur de hittade fram till rätt hamn. Vi pratar och berättar om livet ombord och undersöker äldre navigationsinstrument. Lektionen kan kombineras med programmet Hela världen i din hand.

Tid: ca: 120 (ink rast) min

Djur och odjur i haven

Årskurs F–1

Ämnen: bild, svenska och samhällsorienterande ämnen.

Om programmet: Vi studerar äldre kartor och de olika "djur och odjur" som är ditmålade och jämför med dagen kartor. Varför fanns alla dessa varelser på de äldre kartorna men inte de nya? Finns det odjur? Vad är egentligen ett odjur?

Tid: ca: 60 min

Djur och odjur i haven med miljötema

Årskurs 2–3

Ämnen: bild, svenska och natur- och samhällsorienterande ämnen.

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbete.

Om programmet: Samma lektion som ovan men vi lägger en större tyngd kring miljön i haven och vad som händer där och hur vi människor påverkar livet i och kring våra sjöar och hav.

Tid: ca: 120 (ink rast) min

Tema vatten och båtar

Årskurs F–1

Ämnen: bild, svenska, teknik och samhällsorienterande ämnen.

Teknik: dramapedagogik, learning by doing, estetiskt arbete.

Om programmet: Vi berättar sagor och sägner från de sju haven och reflekterar med eleverna hur kvinnor män och barn levt och arbetat ombord de stora fartygen. Lektionen kan med fördel kombineras med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Tid: ca: 90 – 180 (ink rast) min

Tema vatten och båtar - fartygen

Årskurs 2–3

Ämnen: bild, svenska, teknik och samhällsorienterande ämnen.
Teknik: dramapedagogik, learning by doing, estetiskt arbete.

Om programmet: Samma lektion som ovan men vi lägger ett större fokus kring hur fartyg flyter och hur de sett ut från historisk tid till idag. Lektionen kan med fördel kombineras med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Tid: ca: 90 – 180 (ink rast) min

 

Tema vatten och båtar – projekt

Årskurs F–3

Vill du fördjupa ditt arbete i något ämne? Kom flera gånger och arbeta med din klass! Vi bygger upp lektionen efter dina önskemål och arbetar fördjupat. Lektionerna avslutas varje gång med estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken.

Tid: ca: 180 (ink rast) min

Kompletterande estetiskt arbete i vår skaparverkstad Ruskpricken

Det finns många olika sätt att tillägna sig kunskap på. Genom att ge möjligheter till att lära in, med olika uttrycksformer, såsom till exempel estetiskt skapande, anser vi att det kan främja barnets kunskapsutveckling.

Materialkostnad för skaparverksamhet i kombination med ett pedagogiskt program.

  • Grupp över 10 elever 500 kr.
  • Grupp under 10 elever 250 kr