Sjöhistoriskas pedagoger erbjuder digitala visningar från våra utställningar. Från Förskola - Gymnasium.
Du bokar en visning genom att kontakta våra pedagoger på Bokning & kontakt

 

Våra digitala visningar är uppbyggda kring ett tema. De varar ca 30 min. Flera olika teman kan kombineras. Varje visning anpassas efter årskurs och tema.

Teman som erbjuds under vårterminen 2022:

Förskola och Lågstadium:

  1. Att vara barn vid platser nära vatten.
  2. Båtar och vatten.
  3. Hållbarhet och vatten.
  4. Maritima sagor o myter.
  5. Djur och odjur i haven.
  6. Förslag på eget tema.

Åk. 6 och högstadiet samt gymnasium.

Livet ombord – 1700 – 1900
Två korta program om 30 min. Där vi berättar och diskuterar livet och förutsättningarna för sjöfolk.
Varje program kan bokas separat eller tillsammans. Dock ej samma dag.

  1. 1700 – 1880 Den globala sjöfarten börjar ta fart.
  2. 1880 - 1914 Ny teknik, nya förutsättningar, nya livsvilkår.