Här hittar du filmer från Sjöhistoriskas pedagoger.

Hur hittade sjöfarare på havet innan det fanns satelliter och digitala kartor? Hur fungerar en kompass? Vad är latiduder för något? I fyra korta filmer undersöker vi olika navigationsinstrument och sjökort.

Produktion: Sjöhistoriska museet, Copyright: Sjöhistoriska museet

 

Navigera mera! 4 filmer om navigation och gamla kartor. För låg- och mellanstadium.

Polstjärnan och navigation. Del 1. Vad betyder ordet navigation? Hur hittade sjöfarare på haven? Var finns polstjärnan? 14:19 minuter.

Latitud och Longitud. Del 2. Vad betyder dessa ord och hur används de? 09:20 minuter

Sjökort. Del 4. Vad är ett sjökort och hur används det? Vad betyder alla figurer? 18:07 minuter