Flykten från Baltikum 1943 - 44 - skolprogram Åk 9 - Gy

 

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor över Östersjön för att undkomma tysk och sovjetisk ockupation. De flydde från Estland, Lettland och Litauen i båtar av olika slag. Utmed Sveriges stränder finns fortfarande flyktbåtar kvar. Och runt om i landet finns saker sparade, som en gång packades ner inför flykten. Saker som är laddade med känslor, berättelser och minnen av personer, platser och upplevelser.

De som idag kan berätta om uppbrottet och flykten var barn under kriget. Deras minnen och föremål är utgångspunkten för utställningen Flykten från Baltikum 1943–1944.

Utifrån autentiskt material diskuterar vi flyktens realitet.

Tid: ca 60 -90 min, Grupparbeten

Bokningsbar från v45