För Gymnasiet erbjuder vi pedagogiska program inom geografi, historia, ekonomisk historia, samhällskunskap, svenska engelska och teknik.

Vi har program om den ökande världshandeln från 1700 till våra dagar. Vi diskuterar kolonialism, imperialism, normer och maktstrukturer.

Våra lektioner anpassas efter dina behov och önskemål. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Pedagogiskt program

Handel över världshaven – en källa till konflikt

Ämnen: geografi, historia, ekonomi, samhällskunskap, svenska och teknik

Om programmet:Vi utgår från 1700 – talets handelsrutter och diskuterar orsak och konsekvens kring kolonial och post kolonial världshandel.

Tekniker: Muntlig framställning, grupparbeten,

Tid: ca: 60 – 90 min

Handel över världshaven - hållbar utveckling?

Ämnen: geografi, historia, ekonomi, samhällskunskap, svenska och miljöteknik

Om programmet: Dialogbaserat program där vi diskuterar handel och sjöfart ur ett hållbarhetsperspektiv. 1850 - 20....

Tekniker: Muntlig framställning, grupparbeten,

Tid: ca: 60 – 90 min