Sandstrand med plastskräp. Foto:Pixabay

Planet or Plastic? är en utställning på Sjöhistoriska museet med tillhörande skolprogram. Vi hoppas att du, som lärare, känner att du själv kan forma ditt upplägg och hur du vill närma dig materialet. Det är tänkt att ge eleverna möjlighet, att ur ett hållbarhetsperspektiv, diskutera och lära sig mer om hållbar handel, miljö och framtida lösningar på det problem som plast i havet innebär.

Utställningen är producerad av National Geographic, och har ett amerikanskt perspektiv, men vi vill också förankra frågan lokalt, speciellt de förutsättningar som gäller för Östersjön, men även för Västerhavet.

Innehåll och förslag till upplägg

Det tillverkas över 400 miljoner ton plast i världen per år, ungefär hälften i Asien. Beräkningar gör gällande att minst 10 miljoner ton plast hamnar i havet varje år. Då havet är ett viktigt ekosystem, som inte bara producerar huvudnäringen för ca 30% av jordens befolkning utan även över 50% av allt syre som finns, är det ytterst nödvändigt att hålla det livskraftigt. Eleven får lära sig mer om plastens historia, dess plats i samhället och den miljöförstöring som orsakas av de enorma mängderna skräp.

Målgrupp

Skolprogrammet går att anpassa för alla årskurser men passar bäst för elever i åk 4–9, samt gymnasiet.

Kostnadsfritt Skolprogram

Vi erbjuder kostnadsfria pedagogiska program från förskola till gymnasiet.

Upplägg vid besök på Sjöhistoriska

Innan ett besök på Sjöhistoriska föreslår vi att eleverna kan jobba med begreppen ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Frågor som kan ställas:
- Vad ingår i de olika begreppen?
- Kan man kombinera begreppen? Går det till exempel att ta hänsyn till ekologisk och ekonomisk hållbarhet på samma gång?

På Sjöhistoriska: Vi börjar med en övning som handlar om global logistik och globalt utbyte av varor – detta kopplat till det columbianska utbytet. Därefter går vi över till att prata om plast i havet, vad som innehåller plast samt vad man som konsument kan göra för att påverka situationen. Vi avslutar med ett grupparbete som är anpassat för SNI (Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll).

Efter besöket på Sjöhistoriska föreslår vi fördjupning i något av de teman vi tar upp i skolprogrammet – plast, miljö, logistik, global handel etcetera. Förslag på frågor som kan undersökas:
- Är plast enbart till ondo?
- Varför är haven extra utsatta?
- Är det ekonomiskt/socialt/ekologiskt hållbart att ersätta plasten? På kort sikt? På lång sikt?

Praktiska moment:

- Går det att skapa ett plastfritt klassrum? Detta bygger vidare på diskussionen om vi vet vad som verkligen innehåller plast?
- Rädda havet! Plocka skräp! Bli en del av lösningen på problemet, hitta ert närmaste vatten och befria det från skräp. Kan med fördel göras i samband med Håll Sverige Rents kusträddardagar.

Grupparbeten

Tre grupparbeten är framtagna för detta skolprogram, där eleverna får studera en produkt (jeans, olja/naturgas, plastförpackningar) från ett ekologiskt, socialt eller ekonomiskt hållbart synsätt. Resultatet av studierna ska redovisas för hela klassen, av hela gruppen.

I klassrummet

Har ni inte möjlighet att komma till Sjöhistoriska? Undersök möjligheten till en plastfri picknic i klassrummet i stället. Ta reda på vilken plast-påverkan du gör när du handlar, hur du transporterar och håller mat färsk och om det finns plast i aluminiumburkar. Undersök sedan om textilplåstret du använder när du skrapat upp knäet verkligen är gjort av textil och fundera slutligen på om träningskläderna du tar på dig, när du vill träna bort kalorierna du åt på picknicen, är plastfria. Kan vi byta ut plasten mot något annat? Kan vi minska vårt miljöavtryck?

Har man inte möjlighet att ta sig till Sjöhistoriska för en lektion på plats kan man beställa grupparbetena från skola.sjohistoriska@smtm.se

Ytterligare fördjupning

Det finns otaliga källor för att läsa om plast i havet, dess miljöpåverkan och vilka konsekvenser vi står inför om inte något görs. Vårt förslag är att fördjupa sig i något lokalt projekt, som arbetar i närområdet, för att rädda havet, plocka skräp eller som försöker påverka beslutsfattare och allmänheten i frågor som rör miljön. Exempel är Rädda Mälaren och Expedition Rädda Östersjön på Ostkusten och Clean Sea på Västkusten.

Se även (externa länkar)