Ett gymnasieprojekt om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med Hassan och Arvid.

Vi valde att göra en film i och utanför museet. Vårt fokus var på mål 12 - hållbar konsumtion och mål 14 - hållbara hav och marina resurser.