Ett gymnasieprojekt om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med Evelie och Paul.

Vårt projekt var att skapa ett arbetsmaterial om hållbar utveckling. Vi valde att göra en film om ett av de globala målen. Vi använde oss av greenscreen.