Vad finns det för märkliga föremål i museets utställningar? Eller ”hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Att använda sitt språk!

Museipedagogik är ofta fokuserad på att förmedla ett museums kulturhistoriska ämnesområde. I detta program ville vi kasta om perspektiven. I stället för att museipedagogen beskriver och berättar om det som visas, ville vi att eleven själv skulle upptäcka föremålen som är utställda, och inspireras till att berätta sin historia. För att utmana eleverna, ville vi att deras berättelser skulle vara digitala.

I tre eftermiddagar i maj arbetade vi tillsammans med elever från Kärrtorps gymnasium – Språkintroduktion. De flesta av eleverna hade aldrig varit här förut.


De fick i uppdrag att undersöka museet, berätta om sitt besök samt att göra en film fritt inspirerat av museet och besöken.


De tre tillfällena som eleverna var här varade i 3 tim/gång. De arbetade otroligt hårt med att få till språk, filmer och välja scenografi för att filmerna skulle bli bra. De hjälpte och tipsade varandra hur tekniska problem kunde lösas.

Nedan förljer filmerna.

Film 1


Film 2


Film 3

Så här såg vårt programupplägg ut:

Del 1: Att upptäcka museet: Vad är utställt? Varför visas dessa saker? Hur gamla är de?

Den första delen i programmet är ämnad att undersöka och bekanta sig med själva museibyggnaden och det som finns utställt. Museipedagogen presenterar kort museet och beskriver dess kulturhistoriska ämnesområde. Därefter får eleverna själva välja vart de vill gå i museets lokaler. Pedagogen följer med och fungerar som stöd och svarar på eventuella frågor. Det som verkar spännande eller konstigt tar eleverna bilder på.

Bilderna samlas i en e-bok. Här skriver de frågor på sådant de vill veta om föremålet. I utställningarna letar de efter eventuella fakta som kan finnas om det utvalda föremålet. Tillsammans gör eleverna en presentation av föremålen och sina frågor.

Del 2: Hur kan en berättelse skapas om ett föremål?

De bilder och frågor eleverna arbetade med under första besöket används som grund för en film som eleverna gör med iOS-plattor. En del av denna förberedelse sker i skolan.

Filmen planeras med ett s.k. ”storyboard”, där innehåll, bilder och kameravinklar diskuteras. Vad skall göras först? Vem skall stå framför och bakom kameran? Vad skall sägas och hur? Eleverna ritar och planerar och övar – därefter sker själva produktionen.

Just i detta projekt användes färdiga konscept (Trailer) från IMovie - där eleverna fokuserade mer på att hitta innehåll och skapa sina texter.

Del 3: Finjusteringen! Hur kan det bli spännande?

När eleverna testat och planerat sina filmer ett tag börjar de experimentera. Eftersom de använde ett färdigt koncept användes mycket tid till att skapa en bra "story", få hjälp av varandra att få till kameravinklar och regi.