Vad finns det för märkliga föremål i museets utställningar? Eller ”hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?” Projektarbete med Åk9.

I tre eftermiddagar i april, maj var elever från Slättgårdsskolan i Bredäng här och besökte oss på museet. Flera hade aldrig varit här förut. De fick i uppdrag att undersöka museet, berätta om sitt besök och ett föremål de tyckte var spännande. Här visar vi några av de bilder, filmer och frågor de ställde! 

De tre tillfällena som eleverna var här varade i 3 tim/gång. De arbetade otroligt hårt med att få till språket, filmerna och för att deras presentationer skulle bli bra. De hjälpte och tipsade varandra hur tekniska problem kunde lösas. Under dessa tre tillfällen gick de från, att vara lite främlingar i en helt ny miljö, till att bli självsäkra journalister som skildrade ett museibesök. Det har varit en ära att få följa den utvecklingen.

Projektet gjordes i samarbete med Inst. Matematik och Naturvetenskap Didaktik, Stockholms universitet.

Att använda sitt språk!

Museipedagogik är ofta fokuserad på att förmedla ett museums kulturhistoriska ämnesområde. I detta program ville vi kasta om perspektiven. I stället för att museipedagogen beskriver och berättar om det som visas, ville vi att eleven själv skulle upptäcka föremålen som är utställda, leta efter kunskap och berätta om det som hittats. För att utmana eleverna, ville vi att deras berättelser skulle vara digitala.

Så här såg vårt programupplägg ut:

Del 1: Att upptäcka museet: Vad är utställt? Varför visas dessa saker? Hur gamla är de?

Den första delen i programmet är ämnad att undersöka och bekanta sig med själva museibyggnaden och det som finns utställt. Museipedagogen presenterar kort museet och beskriver dess kulturhistoriska ämnesområde. Därefter får eleverna själva välja vart de vill gå i museets lokaler. Pedagogen följer med och fungerar som stöd och svarar på eventuella frågor. Det som verkar spännande eller konstigt tar eleverna bilder på.

Bilderna samlas i en e-bok. Här skriver de frågor på sådant de vill veta om föremålet. I utställningarna letar de efter eventuella fakta som kan finnas om det utvalda föremålet. Tillsammans gör eleverna en presentation av föremålen och sina frågor.

Del 2: Hur kan en berättelse skapas om ett föremål?

De bilder och frågor eleverna arbetade med under första besöket används som grund för en film som eleverna gör med iOS-plattor. En del av denna förberedelse sker i skolan.

Filmen planeras med ett s.k. ”storyboard”, där innehåll, bilder och kameravinklar diskuteras. Vad skall göras först? Vem skall stå framför och bakom kameran? Vad skall sägas och hur? Eleverna ritar och planerar och övar – därefter sker själva produktionen.

Del 3: Finjusteringen! Hur kan det bli spännande?

När eleverna testat och planerat sina filmer ett tag börjar de experimentera. De lägger bakgrundsljud och lägger in stillbilder för att visa på något speciellt. De skapar ett reportage från museibesöket.