Min historia - Min Resa! Tillsammans med Kulturskolans "Unga berättar" bjuder vi in till Lärarkväll 17 januari 2017

Min historia – Min resa!
Kulturskolans "Unga berättar" och Sjöhistoriska museet

Lärarkväll

Välkommen den 17 januari 2017 kl. 17:30!
Presentation av projektet: ”Min Historia – Min resa!”
Visningar i utställningen Resenärerna. 
Workshop i interaktivt berättande Filmskapande på iPad i samarbete med Unga Berättar. 
Elevernas berättelser på temat ’Min historia – Min resa! blir till en animation, digital berättelse eller spelfilm.
Vi bjuder på en smörgås och nått att dricka!
OSA senast: 12 januari 2017. För anmälan se länk nedan.
Kontakt: Linnéa de Laval

Inbjudan och mer information om projektet här (pdf).

Unga Berättar

Unga Berättar är Kulturskolan Stockholms film och mediecenter, som har 10 års erfarenhet av att arbeta mediepedagogiskt med barn och unga. Centralt i verksamheten är att alltid utgå från barn och ungas skapande och kreativitet genom det egna berättandet.Det kan vara i form av en film, en animation eller ett foto.
Under lärarkvällen kommer du få möjlighet att lär dig grunderna i att filma och redigera på iPad, vi visar appar för animation, greenscreen och filmredigering.

Skapande skola

Min historia - Min resa! är ett exempel på hur bidrag från Skapande skola kan användas. Kontakta museets pedagoger för fler idéer och teman. 

Skapande skola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan. Målet är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till kultur och eget skapande. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna.

Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt. Skapande skola är ett bidrag som ges av Kulturrådet till årskurs F-9 och som kan sökas av skolhuvudman. Läs mer om hur och när du ansöker på Kulturrådets webb.

Relaterat: