Ett samarbetesprojekt mellan Kulturskolan Stockholm "Unga berättar" och Sjöhistoriska museet.

Min historia – Min resa!

Jacob Wallenberg gjorde tre resor till Kina. En av dem var med skeppet Finland. Resan startade i december 1769 från Göteborg. På samma fartyg fanns Kapten Gustaf Ekeberg. I hans dagbok ”Ostindisk resa” finns bilden ovan.

Alla har vi gjort olika resor någon gång. Ibland är den kort, som den med tunnelbanan till en kompis. Ibland är den lång, som resenärernas på de Svenska ostindiska kompaniets fartyg. Men om vi inte berättar om dem får ingen reda på att vi gjort en resa eller vad vi sett och vem vi mött!

Var med oss du också med din klass och att skapa berättelser om resor! Wallenberg och Ekeberg skrev ner sina. Idag kan vi göra våra berättelser med många olika tekniker!

Unga Berättar

Unga Berättar är Kulturskolan Stockholms film och mediecenter, som har 10 års erfarenhet av att arbeta mediepedagogiskt med barn och unga. Centralt i verksamheten är att alltid utgå från barn och ungas skapande och kreativitet genom det egna berättandet.Det kan vara i form av en film, en animation eller ett foto.

Skapande skola

Min historia - Min resa! är ett exempel på hur bidrag från Skapande skola kan användas. Kontakta museets pedagoger för fler idéer och teman. 

Skapande skola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan. Målet är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till kultur och eget skapande. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna.

Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt. Skapande skola är ett bidrag som ges av Kulturrådet till årskurs F-9 och som kan sökas av skolhuvudman.