Sjöhistoriskas pedagoger arbetar för att skapa en inkluderande lärmiljö med delaktighet och dialog mellan pedagog och elev. De pedagogiska programmen knyter an till flera av skolans ämnen och följer aktuell läroplan. Flera av dem kan även kompletteras med estetiskt arbete.

Vi erbjuder skolprogram från förskola till gymnasium, SFI och studier på gymnasienivå. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

 

Vi är fullbokade terminen ut. Vi öppnar bokningen igen måndag den 19 augusti 2024