För årskurs 7–9 erbjuder vi pedagogiska program inom samhälls- och naturvetenskapliga ämnen.

Med utgångspunkt från våra samlingar undersöker vi tillsammans med eleverna förutsättningar och följder av äldre tiders sjöfart. I dialogform reflekterar vi över samtida- och framtida sjöfart och handel. Vad sker globalt? Vilka konsekvenser kan det bli?

Vi tror på en delaktighet i vår lärmiljö, som uppmuntrar eleven att upptäcka, reflektera och analysera.

Alla program följer aktuell läroplan. Våra program anpassas efter dina behov och önskemål och kan vid behov kompletteras med estetiskt arbete. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Program