”Att arbeta med kost och språk - hur fartygsporträtt kan locka till dialog. - pedagogiskt projekt från 2018.

Programmet skapades i samband med vår utställning "Älskade skepp" 2017 - En kosntutställning med fartygsporträtt från de senaste 200 åren.

Programmet vänder sig till SFI-elever från nivå A – SAS 3 nivå.

Idag finns endast programmet här online och arbeta själv i ditt klassrum. Nedan följer en genomgång hur vi pressenterade vårt arbete 2018. - Längst ned på sidan hittar du alla pdf:er

Översikt

I våra samlingar har vi många fartygsporträtt från 1800-1900 talet vanligtvis benämnda som Kaptenstavlor. Vi anser att de är en fantastisk källa till historiekunskaper så väl som inspiration, till samtal om resor, om handel och internationell dialog och ett interkulturellt lärande.

Programmet fokuserar på muntlig interaktion och dialogbaserade aktiviteter.

Programförslag

För det här programmet föreslår vi minimum 2 till 3 gruppbesök om 60 – 90 minuter. Vi fokuserar på en muntlig interaktion och dialogbaserade aktiviteter med användning av Ipads som ett verktyg för kreativitet och visuell kommunikation.

Första besöket syftar till att lära känna SFI eleverna och presentera för dem museets miljö och utställningar. Vi arbetar med frågeställningar och pratar om målningar samt diskutera om vad vi kan se och läsa av dem.

Under de två resterande besök arbetar vi med skapa en personliga och kreativa berättelser i form av en e-bok eller ljudbok. Vi hoppas att vi tillsammans kan skapa en trevlig utmaning för eleverna av besök på Sjöhistoriska.

Online- access för dig som inte kan komma till museet med din klass

Vi har samlat ett faktamaterial som vi pressenterar på Kulturpunkt för dig som som har svårt att komma hit eller vill arbeta själv med dina elever. Arbetsblad till programmet hittar du här nedan.

Att arbeta med bild och språk

Att arbeta med bild i en kollaborativ och kreativ lärandemiljö hjälper eleverna att utveckla språkkunskaper på ett icke-"prestigefyllt" sätt. Med målningar från våra samlingar vägleder vi eleverna att läsa, tolka och diskutera konstverkens innehåll och producera egna kreativa berättelser och möjliggöra reflektion över den egna kulturella identiteten. 

Vi arbetar med Kaptenstavlor (fartygsporträtt) som historiska källor till konversationer och som bakgrund för att tänka på olika frågor kring utländska resor, livets verklighet ombord för150 år sedan och sjofartens betydelse. 

Metodik

Vi använder Kaptenstavlor i ett narrativt berättande. De är utgångspunkt för elevernas egna berättelser och använder dem som en länk mellan elever från olika kulturer. Vi fokuserar på dialogbaserade övningar. Elever ska ur ett visuellt perspektiv få tillfälle tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap.

Huvudmål

 1. Förbättra den svenska kommunikativa kompetensen genom konst och låta eleverna använda sin egna kreativitet och kulturella bakgrund.
 2. Att föra vuxna närmare världen eller konsten och öka deras intresse för museet för att bygga upp en interkulturell medvetenhet.
 3.  Att använda språket i icke-formella sammanhang för att motivera eleverna.
 4. Att öka elevernas IT kunskaper

Effektmål

 1. Förbättring av visuell läskunnighet
 2. Utveckling av kritiskt tänkande och språkkunskaper
 3. Positiv förening av museibesök och upplevelser.
 4. Länkar våra samlingar med SFI- elevers egna erfarenheter.
 5. Öppna konvergerande och interkulturella möjligheter av utbyte på Sjöhistoriska museet. 

Varför bestämde vi oss för att arbeta med insamlingen av fartygsporträtt i samband med SFI?

Sjöfart är ett relevant ämne för SFI-elever eftersom det lyfter fram en del av en mänskligt gemenskap genom att framhäva det kollektiva kulturella, språkliga, sociala och ekonomiska arvet. Idag tänker vi på Kaptenstavlor som värdefulla och diversa källor av en historisk kunskap med en stor interkulturell betydelse. De kan därför användas som ett integrationsprojekt för SFI-elever.

Kaptenstavlor kan lära oss om det förflutna livet ombord på fartygen. De kan även visa oss hur sjöfartsindustrin lade grunden för ekonomiska strukturer, sociala system och internationella nätverk. Att arbeta med konst (objekt) är ett bra sätt på att utveckla kunskaper inom olika språk och möjliggör en internationell dialog, främjar ett interkulturellt lärande. 

Att arbeta med Kaptenstavlor möjliggör en aktiv inlärningsprocess där färdigheter som att utrycka sig i tal, lyssnande och berättande uppmuntras. Vi kan lära oss om människors nyfikenhet, mod och motivationer, men också om deras makt och ambitioner att globalt påverka andra. Tavlorna berättar många historier: vart folk reste, vilka varor de transporterade och vem som ägde dessa skepp.

Vi utgår från desssa kriterier enligt läropanen för SFI. 

Eleven skall ges förutsättning:

 • Att utveckla sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • Att utveckla sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,
 • Att utveckla sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
  "..."
 • Att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation,
 • Att utveckla sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

(Källa SKOLFS 2017:91)

 

Lärarhandledning

Ladda ner (pdf)

Enkla förklaringar till båtord

Ladda ner (pdf)

Skapa dinegen e-bok

Ladda ner (pdf)

Historisk fakta om de olika kaptenstavlorna

Ladda ner (pdf)

Ordlista för Kaptenstavlor

Ladda ner (pdf)

Bilder och frågor till kaptenstavlor

Ladda ner (pdf)

Bildanalys Nivå 1

Ladda ner (pdf)

Att skriva och analysera bilden nivå SAS

Ladda ner (pdf)