Teckenspråksfilmer om Sjöhistoriska museet; museets uppdrag, utställningar, samlingar och maritima kulturmiljöer.