Sjöhistoriska museet speglar svensk kulturhistoria vid sjö och kust genom utställningar, aktiviteter, forskning, undervisning och insamling av föremål med maritim koppling. Museet ligger på Ladugårdsgärdet i Stockholm och invigdes 1938. Då nådde 40 års diskussioner om ett sjöhistoriskt museum i Stockholm sitt slut och föreningen Sveriges Sjöfarts marina samlingar fick äntligen en fast adress. Samlingarna hade flyttats runt i åratal, och bland annat visats upp på det numera nedlagda Sjöfartsmuseum på Skeppsbron. Även statens sjökrigshistoriska samlingar fick nu ett hem. Samlingarna, som bland annat bestod av vapen och fartygsmodeller hade senast visats på världsutställningen precis intill det nybyggda museet.

Museibyggnaden är ritad av Ragnar Östberg. Han gick vinnande ur tävlingen där tre handplockade arkitekter hade tävlat uppdraget. Museet är ritat i klassicistisk stil med gustavianska förebilder. Det finns också spår av funktionalism med enkelhet och ljusa rena ytor.

Med Sjöhistoriska museet satte Ragnar Östberg ankar i stadsbilden både bokstavligen och bildigt talat. Titta på en karta över Stockholm och du kommer upptäcka att Sjöhistoriska bildar ett ankare med stadshuset, som också ritats av Ragnar Östberg. Sjöhistoriskas böjda flyglar bildar ankarets armar och Stadshuset ankarets topp.