Sjöhistoriska museet finns inte bara i museibyggnaden på Ladugårdsgärdet. Sommartid har vi även aktiviteter på Galärvarvet på Djurgården bakom Vasamuseet.

Museifartygen

Ute vid piren ligger Sjöhistoriskas museifartyg – Sankt Erik och Finngrundet.

Sankt Erik är Sveriges första havsisbrytare och byggdes på Finnboda Varf 1915. Det var Stockholms stad som behövde en isbrytare för att hålla skärgårdslederna in till staden öppna. Under hårda vintrar lånades Sankt Erik också ut till staten. Hon assisterade då sjöfarten i Bottenviken och runt skånska kusten. 1977 togs Sankt Erik ur bruk och sedan 1980 är hon museifartyg.

Finngrundet är ett fyrskepp som byggdes i Gävle 1903. Fyrskeppen fungerade förr som fyrar. Enligt internationella regler var fyrskeppen alltid rödmålade och hade sitt namn med stora vita bokstäver längs fartygssidorna. Finngrundet låg för ankar i södra Bottenhavet under den isfria delen av året. Skeppet togs ur tjänst 1969 och är museifartyg sedan 1970.

Under sommaren är båda museifartygen öppna för besökare. Tänk på att det är begränsad tillgänglighet för barnvagn och rullstol ombord på fartygen.