På Sjöhistoriska visas både basutställningar och tillfälliga utställningar med koppling till vårt maritima kulturarv. Genom åren har det visats tillfälliga utställningar om allt från marinmåleri till marinarkeologi.

Amphion

En del av skeppet Amphion tillhör de fasta inslagen på museet och faktum är att museet är specialbyggt för Amphions akterspegel och salong med inredning. Amphion var Gustav III lyxjakt och inspirerad av franska hovets lyx i Versailles. Hon sjösattes 1778, och hennes drygt 100-åriga levnadsbana blev dramatisk. Redan på sin jungfrufärd höll hon på att förlisa.

Amphion var inte bara en lyxjakt – utan användes även i krig. Hon tjänstgjorde som stabsfartyg i sjöslag mot Ryssland 1788 till 1790, och undkom med nöd och näppe att bli ryssarnas krigstrofé. Efter att Gustav III mördats 1792 placerades skeppet i ett skjul. Där fick hon stå fram till 1829 då hon rustades upp.

Men lyckan var kort. På 1850-talet hade Amphion blivit ett karantänfartyg för kolerasjuka. Och 1875 fann hon sig förvandlad till kasernfartyg. Tio år senare, 1885, höggs skeppet upp men akterspegeln bevarades och fin